Συζήτηση της Ερώτησης του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου, για την πορεία των συμβάσεων ΣΔΙΤ και τη διαχείριση των απορριμάτων

654600a3d7f59aeff8d82da123b8f91c