Συνάντηση Κουρουμπλή με τον Γεράσιμο Ρεπάσο από τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Ρευματοπάθεια

Το 27% του πληθυσμού στην Ελλάδα αντιμετωπίζει ρευματοπάθειες, με το ¼ των ασθενών να μην έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και το 1/5 αυτών να μη μπορεί να λάβει καθόλου ιατρική φροντίδα. Την ίδια ώρα οι ρευματοπάθειες είναι η δεύτερη κατά σειρά αιτία κατανάλωσης φαρμάκων στην Ελλάδα και ο πρώτος λόγος στατιστικά που οδηγεί κάποιον να πραγματοποιήσει μια ιατρική επίσκεψη, με το ½ των πασχόντων όμως να αναγκάζεται για οικονομικούς λόγους να εγκαταλείψει τη θεραπεία του.
Μπροστά σε αυτά τα γεγονότα, ενωμένοι οι φορείς συλλογικής εκπροσώπησης και επιστημονικής δράσης για τους ρευματοπαθείς συνάντησαν τον Υπουργό Υγείας κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή στις 27/3/2015 και συμφώνησαν τη σύνταξη και εφαρμογή Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις ρευματικές παθήσεις.
Στη συνάντηση συμμετείχαν οι:
  • Αθανασία Παπά (Αθήνα), Ελληνική Εταιρεία Αντιρρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.)
  • Ελίνα Ρέπα (Θεσσαλονίκη), Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των Παιδιών με Χρόνιες Ρευματοπάθειες
  • Αικατερίνη Κουτσογιάννη (Ηράκλειο), Σύλλογος Ρευματοπαθών Κρήτης
  • Θάλεια Γεωργά (Ρόδος), Δωδεκανησιακός Σύλλογος Αυτοάνοσων Νοσημάτων Αρθρίτιδας και Λύκου «ΘΑΛΕΙΑ»
  • Γεράσιμος Ρεπάσος (Μεσολόγγι), Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Ρευματοπάθεια
  • Παναγιώτης Τρόντζας – Πρόεδρος της Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας & Επαγγελματικής Ένωσης Ρευματολόγων Ελλάδος (ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ)
Το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ρευματικές παθήσεις» αναμένεται να αποτελέσει οδηγό για την ανάληψη και οργάνωση πρωτοβουλιών αλλά και για την ορθή χρησιμοποίηση των διαθέσιμων εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων για την υγεία, ώστε να καταπολεμηθούν οι επιπτώσεις που προκαλούν οι διάφορες συστηματικές Ρευματικές Παθήσεις και τα άλλα Μυοσκελετικά Νοσήματα στους ίδιους τους ασθενείς, στις οικογένειες τους, στα άτομα που τους φροντίζουν αλλά και συνολικά στην κοινωνία και στην εθνική οικονομία. Παρόμοια Εθνικά Σχέδια Δράσης έχουν εκπονηθεί στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στην Ελλάδα και στην Κύπρο για διάφορες ομάδες νοσημάτων.
Οι προτεινόμενες δράσεις του ΣΧΕΔΙΟΥ αφορούν ευρύ φάσμα εμπλεκομένων από εκείνους που λαμβάνουν αποφάσεις για τις πολιτικές υγείας, τους διαμορφωτές της κοινής γνώμης, τους ιατρούς, τους άλλους επαγγελματίες υγείας και τις φαρμακευτικές εταιρείες μέχρι τους εκπαιδευτικούς, την αυτοδιοίκηση, τους εθελοντές, τις ΜΚΟ και τελικά το γενικό πληθυσμό.  Κυρίως όμως αφορούν τα Άτομα με ρευματικές παθήσεις τα αιτήματα των οποίων πρέπει να εκφράζονται μέσω των οργανώσεων τους και οι απόψεις τους να λαμβάνονται υπόψη για τη λήψη των αποφάσεων που τους επηρεάζουν.
Ο Υπουργός Υγείας κ. Κουρουμπλής βρήκε την πρόταση των φορέων να κινείται σε θετική κατεύθυνση και ζήτησε αυτή να περάσει και να διαμορφωθεί μέσω του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας και έπειτα μέσα από δημόσια διαβούλευση, αναθέτοντας παράλληλα το συντονισμό των διεργασιών και σχετικής ομάδας εργασίας στο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας κ. Ιωάννη Μπασκόζο, ώστε σύντομα να έχουμε επίσημα απτά αποτελέσματα και την έναρξη εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Ρευματικές Παθήσεις.