Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσολογγίου

 

  Την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας, θα πραγματοποιηθούν δυο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου.

  Η πρώτη ειδική συνεδρίαση (ώρα 17.00 μ.μ.) έχει ως μοναδικό θέμα συζήτησης την : «Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

  Η δεύτερη τακτική συνεδρίαση (ώρα 18.00μ.μ.) περιλαμβάνει στην ημερήσια διάταξη τα εξής θέματα:

  1. «Συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 262/2015 απόφασής μας περί ορισμού εκκαθαριστών από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη Δημ. Επιχ. Αλυκών Τουρλίδας (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
  2. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής της προμήθειας “Σύστημα τηλεελέγχου δικτύου ύδρευσης” Δήμου Θέρμου (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
  3. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των υπηρεσιών “EX POST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ  (2ο Δημ. Σχολ. Νεοχωρίου)” (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
  4. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των υπηρεσιών “EX POST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ  (2ο Δημ. Σχολ. Αιτωλικού)” (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
  5. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των υπηρεσιών “Υπηρεσίες Ενεργειακού-Τεχνικού Συμβούλου για την εφαρμογή του συστήματος αβαθούς γεωθερμίας  (2ο Δημ. Σχολ. Νεοχωρίου)” (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
  6. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των υπηρεσιών “ Υπηρεσίες Ενεργειακού-Τεχνικού Συμβούλου για την εφαρμογή του συστήματος αβαθούς γεωθερμίας (2ο Δημ. Σχολ. Αιτωλικού)” (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
  7. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των υπηρεσιών “EX POST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ  (2ο Δημ. Σχολ. Αιτωλικού)” (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
  8. Εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας περί συγχώνευσης σχολικών μονάδων (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτ. Σύμβουλος).

 

Ο Πρόεδρος

 

Αγαθάγγελος Κότσαλος»