Τα τέλη κοινοχρήστων χώρων στο Αγρίνιο

dimarxeio-agriniou-patratora-807x510

Η απόφαση της Οικονομικής του Δήμου Αγρινίου  την οποία εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση κανονιστικής απόφασης «Kαθορισμός τελών κοινοχρήστων χώρων» έχει ως εξής:

Α. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΆΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΕΣ

Πλατεία Δημοκρατίας & τα γύρω πεζοδρόμια από αυτήν το τέλος καθορίζεται σε 55,00€ μ2. Πλατεία Παναγοπούλου το τέλος καθορίζεται σε 40,00€ μ2 Πλατεία Ειρήνης το τέλος καθορίζεται σε 35,00€ μ2 Πλατεία Δημάδη το τέλος καθορίζεται σε 35,00 € μ2 Πλατεία Χατζοπούλου το τέλος καθορίζεται σε 30,00μ2 Πλατεία Φλέμιγκ το τέλος καθορίζεται σε 30,00μ2 Πλατεία 28ης Οκτωβρίου το τέλος καθορίζεται σε 30,00μ2 Πλατεία Μητροπολίτου Χριστοφόρου το τέλος καθορίζεται σε 30,00μ2 Πλατεία Μπέλου Μιχαήλ το τέλος καθορίζεται σε 30,00€ μ2 Πλατεία Άρη Βελουχιώτη το τέλος καθορίζεται σε 25,00μ2 5 Για λοιπές πλατείες το τέλος καθορίζεται σε 25,00€ το μ2

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ

Πεζόδρομος Χαρ. Τρικούπη το τέλος καθορίζεται σε 40,00 € ανά μ2 Πεζόδρομος Ηλία Ηλιού -39ου Συντάγματος το τέλος καθορίζεται σε 40,00 € μ2 Πεζόδρομος Μανδηλαρά το τέλος καθορίζεται σε 20,00 € ανά μ2 Πεζόδρομος Καραϊσκάκη το τέλος καθορίζεται σε 30,00 € μ2 Πεζόδρομος Σμύρνης το τέλος καθορίζεται σε 25,00 €μ2 Πεζόδρομος Μπουκογιάννη το τέλος καθορίζεται σε 25,00 €μ2 Πεζόδρομος Καραπαπά το τέλος καθορίζεται σε 25,00 € μ2 Πεζόδρομος Μεσολογγίου το τέλος καθορίζεται σε 20,00 € μ2 Πεζόδρομος Δημητρακάκη το τέλος καθορίζεται σε 30,00 € μ2 Υπόλοιποι πεζόδρομοι το τέλος καθορίζεται σε 20,00 € μ2

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΑ – ΜΙΚΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Α΄ ΖΩΝΗ το τέλος καθορίζεται σε 60,00 € μ2 Β΄ ΖΩΝΗ το τέλος καθορίζεται σε 55,00 €μ2 Γ΄ ΖΩΝΗ το τέλος καθορίζεται σε 30,00 € μ2 Δ΄ ΖΩΝΗ το τέλος καθορίζεται σε 20,00 € μ2 ΘΕΑΜΑΤΑ – ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ – ΤΣΙΡΚΟ Κ.Λ.Π Όταν κάνουν χρήση κοινόχρηστου χώρου. Το τέλος καθορίζεται σε 100,00 € ημερησίως. Στις λοιπές Δημοτικές και Τοπικές κοινότητες το τέλος καθορίζεται σε 30,00 ημερησίως. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Τοποθέτηση οικοδομικών υλικών το τέλος καθορίζεται σε 10,00 € μ2 . Τοποθέτηση κάδου (εβδομαδιαίως) το τέλος καθορίζεται σε 15,00 € Τοποθέτηση προστατευτικού πανιού ή λαμαρίνας ή πλέγματος το τέλος καθορίζεται σε 5,00 € μ2 . Τοποθέτηση σκαλωσιάς το τέλος καθορίζεται 5,00 € μ2 Στάθμευση Ανυψωτικών μηχανημάτων – Πρέσα – Μπετονιέρα – για οικοδομικές και λοιπές εργασίες, το τέλος καθορίζεται σε 10,00 € την ώρα .

ΠΟΔΗΛΑΤΑ – ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ Α & Β΄ ΖΩΝΗ το τέλος καθορίζεται σε 35,00 € μ2 Γ & Δ΄ ΖΩΝΗ το τέλος καθορίζεται σε 30,00 € μ2 ΕΓΚΑΙΝΙΑ Το τέλος καθορίζεται 15,00 € την ώρα σε όλες τις ζώνες.

ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ Για τους πλανόδιους εμπόρους που κάνουν χρήση κοινοχρήστου χώρου (Άγιο Χριστόφορο & Άγιο Κωνσταντίνο) το τέλος καθορίζεται σε 10,00 ανά μ2 ανά ημέρα. Για τις υπόλοιπες Δημοτικές καιΤοπικές Κοινότητες το τέλος καθορίζεται σε 5,00 € μ2 ανά ημέρα. ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΓΙΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑ & ΚΑΣΤΑΝΑ Το τέλος καθορίζεται σε 20,00 € ανά μ2 μηνιαίως.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ, ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ κ.λ.π.6 Καταστήματα τα οποία θέλουν να κάνουν προβολή ορισμένων προϊόντων τους κλπ σε διάφορους κοινόχρηστους χώρους πλην της πλατείας Δημοκρατίας το τέλος καθορίζεται σε 50,00 € ανά μ2 την ημέρα. Γ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ Τοποθέτηση ψυγείου αναψυκτικών μονό ή διπλό & ψυγείο παγωτών. Πλατεία Δημοκρατίας: Μονό ψυγείο αναψυκτικών & παγωτών 150,00 € έκαστο Διπλό ψυγείο αναψυκτικών 300,00 € Πάγκος για εφημερίδες – περιοδικά 40,00 € μ2 Πλατεία Ειρήνης, Παναγοπούλου -28ης Οκτωβρίου – Μερκούρη – Τσακανίκα – Εθνάρχου Μακαρίου Μονό ψυγείο αναψυκτικών 75,00 € Διπλό ψυγείο αναψυκτικών 150,00 € Ψυγείο παγωτών 80,00 € Πάγκος για εφημερίδες – περιοδικά 30,00 € μ2 Α – Β ΖΩΝΗ: πλην των ανωτέρω: Μονό ψυγείο αναψυκτικών 50,00 € Διπλό ψυγείο αναψυκτικών 120,00 €, Ψυγείο παγωτών 50,00 € Πάγκος για εφημερίδες – περιοδικά 25,00 μ2 Γ – Δ ΖΩΝΗ: Μονό ψυγείο αναψυκτικών 40,00 € Διπλό ψυγείο αναψυκτικών 120,00 €, Ψυγείο παγωτών 40,00 € Πάγκος για εφημερίδες – περιοδικά 15,00 μ2 Στις λοιπές Δημοτικές & Τοπικές Κοινότητες: Μονό ψυγείο αναψυκτικών 25,00 € Διπλό ψυγείο αναψυκτικών 50,00 €, Ψυγείο παγωτών 25,00 € Πάγκος για εφημερίδες – περιοδικά 5,00 μ2 Τα ανωτέρω ποσά υποχρεούνται να καταβάλουν οι μισθωτές αυτών.

ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟ: Το τέλος βαρύνει τους ιδιοκτήτες περιπτέρων και προσδιορίζεται ετησίως ως εξής: Α’ ΖΩΝΗ: 150,00 € Β’ ΖΩΝΗ: 120,00 € Γ’ ΖΩΝΗ: 90,00 € Δ’ ΖΩΝΗ: 60,00 € ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: 120,00 € ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ: 60,00 € Από το τέλος κοινοχρήστων χώρων απαλλάσσονται τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου. Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 79/2015 Γι΄ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (Τ.Υ.) (Τ.Υ.) (Τ.Υ.) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑ Π. ΖΩΝΑΡΑΣ ……