Τμήμα επιδοτήσεων στην Ένωση Αγρινίου

Πρόκειται ίσως για το

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Επιδοτήσεων και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) είναι στην ουσία ένα είδος αγροτικού κτηματολογίου, που αναφέρεται σ’ αυτόν που εκμεταλλεύεται τα αγροτεμάχια. Δημιουργήθηκε με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες, προκειμένου οι κοινοτικές επιδοτήσεις-ενισχύσεις να καταλήγουν στους πραγματικούς δικαιούχους. Ο εντοπισμός, η κωδικοποίηση και η ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων πραγματοποιείται από τα εκπαιδευμένα συνεργεία της Ένωσης Αγρινίου, με βάση το νέο χαρτογραφικό υπόβαθρο που διέθεσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη χρήση συγκεκριμένου λογισμικού. Η Ένωση Αγρινίου είναι πρωτοπόρος και στον τομέα αυτό, αναλαμβάνοντας τη διεκπεραίωση των δηλώσεων ΟΣΔΕ, εξ ολοκλήρου ή υποστηρικτικά, σε αρκετές περιοχές της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, συλλέγει, επεξεργάζεται και καταχωρεί τις αιτήσεις-δηλώσεις Καλλιέργειας Εκτροφής ΕΛΓΑ των παραγωγών  και στη βάση αυτών αποδίδονται οι ανάλογες επιδοτήσεις, άμεσες και έμμεσες. Η διαδικασία του ΟΣΔΕ είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να ακολουθήσουν οι αιτήσεις ενεργοποίησης δικαιωμάτων που υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε χρόνο οι αγρότες. Η εμπειρία και η καλή οργάνωση που διαθέτει η Ένωση Αγρινίου συμβάλουν στην ταχεία ολοκλήρωση, με ευεργετικές συνέπειες για τον αγροτικό πληθυσμό της περιοχής. Επικοινωνία: 2641.0.69013-69034

e-ea.gr