Τμήμα Λογιστικής Εξυπηρέτησης από την Ένωση Αγρινίου

Η δημιουργία του Τμήματος Λογιστικής κρίθηκε αναγκαία, για την καλύτερη  εξυπηρέτηση των αγροτών.

Συνεχίζοντας τις πρωτοβουλίες διευκόλυνσης των αγροτών της περιοχής, συγκρότησε το Τμήμα Λογιστικής Εξυπηρέτησης, που ως στόχο έχει την καλύτερη και ομαλότερη ένταξη των αγροτών στο νέο Καθεστώς Αγροτών, όπως αυτό ισχύει από 01/01/2014, καθώς επίσης και τη λογιστική και φοροτεχνική τους εξυπηρέτηση. Πρόκειται για μια νέα υπηρεσία, που σκοπό έχει την πλήρη ενημέρωση των υπόχρεων αγροτών υποβολής φορολογικής δήλωσης στη βάση των νέων δεδομένων, όπως αυτά καθορίστηκαν απʼ τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών. Λαμβάνοντας υπόψη την υποχρέωση τήρησης βιβλίων των αγροτών και τη γενικότερη δυσκολία που έχει πλέον η διαδικασία, το Τμήμα Λογιστικής Εξυπηρέτησης αναλαμβάνει ακόμη και τη συμπλήρωση – υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των αγροτών, την τήρηση βιβλίων εσόδων-εξόδων για τους υπόχρεους, την καταχώρηση τιμολογίων και παραστατικών, παρέχοντας όλες τις υπηρεσίες που περιλαμβάνει ένα πλήρως οργανωμένο λογιστικό γραφείο. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία της Ένωσης, στην οδό Παπαϊωάννου 23 στο Αγρίνιο ή να επικοινωνούν στο 2641.0.69048, 2641.0.69021-23-24. Υπεύθυνη Τμήματος κα. Παναγιώτα Λανάρα.