Όλες οι θέσεις εργασίας ανά δήμο και ειδικότητα στην Αιτωλοακαρνανία για την κοινωφελή εργασία 2015

ImageHandler

Στη δημιουργία 32.433 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών στους δήμους της χώρας, αφορά η πρώτη Δημόσια Πρόσκληση (εκδόθηκε στις 2-4-2015) για τα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ. Μαζί με την δημόσια πρόσκληση αναρτήθηκαν και τα δυο παραρτήματα με την κατανομή των θέσεων αλλά και τα αποδεκτά πτυχία για την κοινωφελή εργασία. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκινά από τις 10 π.μ. τη Μεγάλη Δευτέρα 6-4-2015 και λήγει στις 12 μ.μ. τη Δευτέρα 27-4-2015. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με απλό τρόπο, αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο «καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων». Σύμφωνα με το περιεχόμενο της πρώτης Δημόσιας Πρόσκλησης, δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, διαδικτυακά, στα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. που ανήκουν σε -τουλάχιστον- μια από τις παρακάτω κατηγορίες: 1.    Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών, ομοίως, είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. 2.    Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς 3.    Εγγεγραμμένοι ως μακροχρόνια άνεργοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. 4.    Ανεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Ο.Α.Ε.Δ., για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους όπως αυτά αναλύονται στο Παράρτημα II της Δημόσιας Πρόσκλησης 5.    Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 18 ετών.   Επισημαίνεται ότι υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν μόνο οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών. Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων αντλούνται αυτεπάγγελτα από το ΟΠΣ του ΟΑΕΔ, την Γ.Γ.Π.Σ. και την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.. Τα αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης: 1)    Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες 2)    Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες 3)    Το ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό 4)    Την ηλικία και 5)    Τον αριθμό των ανήλικων τέκνων. Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr)

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 40
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 155
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 30
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 23
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 5
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 30
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 30
ΚΛΗΤΗΡΩΝ 5
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 5
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 5
ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 2
ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 20
ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 6
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 10
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 10
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 10
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 60
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 30
ΦΥΛΑΚΕΣ 10
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 31

ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 5
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 38
ΓΕΩΠΟΝΩΝ 2
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 8
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 4
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 4

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 4
ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 2
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 41
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 6
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4
ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2
ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας 8
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 4

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 21
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 6
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2
ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ (+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Β) 2
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1
ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1

ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 2
ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 9
ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 6
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 66
ΓΕΩΛΟΓΩΝ 1
ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 2
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 8
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 1
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 2
ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 5
ΚΛΗΤΗΡΩΝ 2
ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ (+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Β) 1
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 7
ΜΑΓΕΙΡΩΝ 10
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3
ΞΕΝΑΓΩΝ 1
ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας 1
ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 5 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 4
ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 4
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 3
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 4
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 84
ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 2
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 6
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 2
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 3
ΕΠΟΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 1
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 4
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3
ΚΛΗΤΗΡΩΝ 2
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ 1
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 2
ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ’) 4
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 2
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 4

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 1
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 28
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 7
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ (+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Β) 3
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2
ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 2
ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας 4
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 1
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 32