1ος Μαραθώνιος Κανόε Καγιάκ στη Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου Αιτωλικού

Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, προκηρύσσει και συνδιοργανώνει με τον Ν.Ο. Μεσολογγίου και τον υπό επανίδρυση Ν.Ο. Αιτωλικού, τον 1ο Μαραθώνιο Κανόε Καγιάκ στη λιμνοθάλασσα Αιτωλικού Μεσολογγίου.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

  1. Ημερομηνία Διεξαγωγής

Σάββατο 27 Ιουνίου 2015

Για τηλέφωνα επικοινωνίας προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Δήμου:

http://www.messolonghi.gov.gr/portal/page/portal/municipality/Home  –

http://www.messolonghi.gov.gr/portal/page/portal/municipality/citizen_view_new?newID=1260