Τα 11 έργα για το ψηφιακό Δημόσιο

Οι άνθρωποι που κρύβονται πίσω από τις ψηφιακές πλατφόρμες που θα κάνουν την ζωή των πολιτών πιο εύκολη σε σχέση με τις συναλλαγές τους με το Δημόσιο, είναι τα στελέχη του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (ΕΔΥΤΕ), που σχεδιάζουν σήμερα το ψηφιακό Δημόσιο του αύριο.

Όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΔΥΤΕ, Αριστείδης Σωτηρόπουλος «είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εμπιστεύτηκε και ανέθεσε στην ΕΔΥΤΕ ΑΕ κεντρικό εκτελεστικό ρόλο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης.

Πρόκειται για ένα σημαντικό ψηφιακό έργο με ανθρωποκεντρική προσέγγιση που υλοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτουν τα στελέχη της ΕΔΥΤΕ, καθώς και με τη συνεργασία με ομάδες ικανών ανθρώπων με διαφορετική εξειδίκευση, σύντομα θα παράγουμε υπεραξία που θα αφορά στην ενδυνάμωση του δημόσιου τομέα και την καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων».

Ποια είναι όμως τα τρέχοντα βραχυπρόθεσμα έργα και οι ψηφιακές δράσεις της ΕΔΥΤΕ, οι οποίες βρίσκονται υπό σχεδίαση ή και υλοποίηση;

1. Δημιουργία Ψηφιακής Πύλης Δημοσίου GOV.GR , σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα

Η ψηφιακή πύλη gov.gr θα είναι το κέντρο ψηφιακής εξυπηρέτησης των πολιτών για τις συναλλαγές τους με το Δημόσιο. Ο πολίτης θα έχει πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες, υπάρχουσες και μελλοντικές, από ένα ενιαίο, ομοιόμορφο σύστημα. Μελλοντικά η είσοδος τού πολίτη στο gov.gr θα αποτελεί και πιστοποιητικό εισόδου σε όλες τις υπηρεσίες που απαιτούν ταυτοποίηση.

2. Ψηφιακή Ταυτοποίηση – eID

Δημιουργία κεντρικής υπηρεσίας αυθεντικοποίησης για την ψηφιακή ταυτοποίηση των πολιτών, στο πλαίσιο της εφαρμογής του ευρωπαϊκού κανονισμού eIDAs. Η λύση θα καλύπτει μία ενιαία διαδικασία ψηφιακής ταυτοποίησης με την αξιοποίηση όλων των υπηρεσιών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που ταυτοποιούν πολίτες και επιχειρήσεις. Για την ταυτοποίηση του πολίτη θα χρησιμοποιούνται κωδικοί που ήδη έχει, χωρίς επιπλέον διαδικασίες.

3. Υπεύθυνη Δήλωση / Εξουσιοδότηση

Ο πολίτης θα μπορεί να συντάσσει ηλεκτρονικά μία υπεύθυνη δήλωση ή/και εξουσιοδότηση με βάση συγκεκριμένα πρότυπα. Μετά την έκδοσή της, η δήλωση θα συνοδεύεται με μοναδικό κωδικό αναφοράς, βάσει του οποίου θα μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά η επιβεβαίωση της.

4. Know your customer – KYC

Στόχος του έργου είναι ο πολίτης να συναινεί ηλεκτρονικά στη διάθεση των στοιχείων του στις τράπεζες από πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου χωρίς να χρειάζεται να τα παραλαμβάνει και να τα μεταφέρει ο ίδιος με άμεσα και προφανή οφέλη για την καθημερινότητα του.

5. Κλήσεις Τροχαίας

Υλοποίηση λειτουργικότητας ώστε οι τροχαίες παραβάσεις που καταλογίζονται από τη Δημοτική Αστυνομία ή την Τροχαία μέσω κλήσεων να μπορούν πληρωθούν με τραπεζική πληρωμή, ενώ παράλληλα θα υπάρχει η δυνατότητα να ενημερώνονται οι πολίτες ηλεκτρονικά για τις κλήσεις που τους αφορούν, καθώς και το στάδιο στο οποίο βρίσκονται (βεβαιωμένες, εξοφλημένες κλπ). Μεσοπρόθεσμος στόχος είναι η αποϋλοποίηση και απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης, ενημέρωσης και πληρωμής των κλήσεων.

6. National Notification Service & Δ/νση Αλληλογραφίας

Η δράση αφορά στη δημιουργία μιας ενιαίας υπηρεσίας αλλαγής πιστοποιημένης ταχυδρομικής διεύθυνσης πολιτών και επιχειρήσεων, προς φορείς τους δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Η αλλαγή διεύθυνσης σε ένα και μόνο σημείο θα μπορεί να ενημερώνει (με τη συναίνεση του πολίτη) όλους τους φορείς που έχουν διασυνδεθεί στην υπηρεσία αυτή. Με βάση την πιστοποιημένη διεύθυνση αλληλογραφίας, θα υλοποιηθεί και υπηρεσία πιστοποιημένης συστημένης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για όλους τους φορείς του Δημοσίου. Κάθε πολίτης θα έχει μία διεύθυνση πιστοποιημένης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας έτσι ώστε να μπορεί η διοίκηση να επικοινωνεί ηλεκτρονικά μαζί του για τις υποθέσεις που τον αφορούν.

7. Μητρώο Οδών και Αριθμών

Η δράση αφορά στην υλοποίηση του Εθνικού Ψηφιακού Μητρώου Οδών και Αριθμών, με τη δυνατότητα των αρμόδιων δημόσιων φορέων (Δήμοι και Περιφέρειες) να εισάγουν και να επικαιροποιούν τα επίσημα ονόματα των οδών, καθώς και τις αριθμήσεις τους μέσα από ένα διαδικτυακό γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (GIS). Το Μητρώο οδών και αριθμών θα είναι διαθέσιμο και σε όλα τα πληροφοριακά συστήματα που απαιτούν έγκυρη διεύθυνση.

8. Πρώτη εγγραφή σε νηπιαγωγείο

Ανάπτυξη εφαρμογής για την απομακρυσμένη προ-εγγραφή μαθητών σε νηπιαγωγεία, από τους κηδεμόνες, με στόχο την απλοποίηση της διαδικασίας, παράλληλα με τη μείωση του φόρτου στις διοικητικές υπηρεσίες. Η διαδικασία θα παρέχεται συμπληρωματικά με την υφιστάμενη, η οποία απαιτεί αυτοπρόσωπη παρουσία του κηδεμόνα στο νηπιαγωγείο. Στην περίπτωση αυτή θα χρησιμοποιείται η ίδια υποδομή για την τελική καταχώρηση της αίτησης εγγραφής.

9. Παιδικοί Σταθμοί

Απλοποίηση της διαδικασίας εγγραφής στις δομές παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων ΜΕΑ και εξάλειψη της ανάγκης αποστολής έντυπων δικαιολογητικών από τη μητέρα στον φορέα λειτουργίας.

10. Διπλώματα Οδήγησης

Η δράση αφορά δημιουργία εφαρμογής του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την έκδοση προσωρινής άδειας οδήγησης σε επιτυχόντες στις εξετάσεις οδηγούς και την ψηφιοποίηση / αυτοματοποίηση της διαδικασίας που ακολουθείται από την αίτηση μέχρι και την παραλαβή της προσωρινής άδειας οδήγησης.

11. Αίτηση για ευρωπαϊκή κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας

Υλοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής απ’ όπου ο πολίτης θα κάνει ηλεκτρονικά την αίτηση έκδοσης της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης και θα λαμβάνει σχετική βεβαίωση-κάρτα.

Όπως δηλώνει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο υπεύθυνος τμήματος συμμετοχικότητας και ανοικτών δράσεων της διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης της ΕΔΥΤΕ, Σπύρος Καπετανάκης «όλες οι ψηφιακές δράσεις εκτελούνται σε συνεργασία με τις Γενικές Γραμματείες του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και σε σύμπραξη με τα εμπλεκόμενα κατά περίπτωση Υπουργεία, με συμφωνημένη μεθοδολογία, υπό την εποπτεία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στόχος μας είναι οι δράσεις αυτές να παράγουν υπεραξία και να δημιουργούν λύσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι Δημόσιοι φορείς στην εσωτερική οργάνωση και λειτουργία τους και κατ’ επέκταση στην ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν».

Η ΕΔΥΤΕ έχοντας θεσμικό ρόλο στον σχεδιασμό προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών, συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση των στόχων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας παρέχοντας πρότυπες λύσεις και ειδική τεχνογνωσία για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων που διαθέτουν σήμερα οι φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και τη βελτίωση των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών. Επιπλέον, η ΕΔΥΤΕ ΑΕ επενδύει στη συνεργασία με στελέχη με διαφορετικές επιστημονικές, επαγγελματικές ειδικότητες και εμπειρίες, μέσα από τη συγκρότηση ισχυρών ομάδων υψηλής αποδοτικότητας και την υλοποίηση εργαστηρίων και hackathons με τον τίτλο «DigiGov sessions».

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET) είναι τεχνολογικός φορέας, ο οποίος λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και παρέχει δικτυακές και υπολογιστικές υπηρεσίες σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, σε φορείς της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και σε φορείς του δημόσιου, ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

ΑΠΕ – ΜΠΕ