73.030.000 λαθραία!!!! τσιγάρα στο πλοίο του Πλατυγιαλιού. Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Αναφορικά με τον εντοπισμό μεγάλης ποσότητας λαθραίων τσιγάρων που βρέθηκαν σε εμπορευματοκιβώτια στο Φ/Γ ”SHT HUSEYIN AKIL” σημαίας Μολδαβίας, γνωρίζεται ότι ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση του κατασχεθέντος φορτίου του πλοίου, με το σύνολο των χαρτοκιβωτίων να ανέρχεται στα επτά χιλιάδες τριακόσια τρία (7.303) και ο αριθμός τωντσιγάρων στα εβδομήντα τρία εκατομμύρια τριάντα χιλιάδες.

hcg.gr