Α.Σ.Ε.Π.: Προσλήψεις στο υπουργείο Εργασίας χωρίς πτυχίο

Νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ γνωστοποιεί ότι το υπουργείο Εργασίας θα προσλάβει 15 άτομα στην καθαριότητα των υπηρεσιών του στην Αθήνα. Οι συμβάσεις θα είναι έως και 18 μήνες. Οι επιτυχόντες θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για παραπάνω από ένα έτος και δεν απαιτείται τίτλος σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Επίσης, να αναφέρουμε πως το προσωπικό που θα προσληφθεί, θα διατεθεί ανάλογα με τις ανάγκες στα κτίρια υπηρεσιών του Υπουργείου.

Όποιος ενδιαφέρεται, έχει τη δυνατότητα να δει την προκήρυξη ΕΔΩ.

Εφόσον η διαδικασία γίνεται μέσω του ΑΣΕΠ, οι θέσεις καλύπτονται πάντα μετά από πανελλήνια προκήρυξη στην οποία αναφέρονται τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε θέση και όλες οι σχετικές με την επιλογή διαδικασίες, όπως ορίζονται στο βασικό νόμο 2190/1994 (νόμος Πεπονή). Η βασική αρχή της διαφάνειας καλύπτεται με τη δημοσιοποίηση όλων των σταδίων της διαδικασίας επιλογής προσωπικού.

Όλες οι λειτουργίες του ΑΣΕΠ, και κυρίως οι σχετικές με τις διαδικασίες προσλήψεων, υποστηρίζονται από ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα, ικανό να διαχειρισθεί με αποτελεσματικότητα και ταχύτητα τον ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό φορέων, θέσεων, προκηρύξεων και υποψηφίων που συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής του ΑΣΕΠ.

Για την επιλογή του τακτικού προσωπικού το ΑΣΕΠ οργανώνει γραπτούς διαγωνισμούς ή/και αξιολογεί τους υποψηφίους με βαθμολόγηση συγκεκριμένων κριτηρίων προκαθορισμένων με νόμο, ενώ για ορισμένες θέσεις διεξάγει συμπληρωματική πρακτική δοκιμασία ή ειδικές εξετάσεις – test. Το υψηλών απαιτήσεων ειδικό επιστημονικό προσωπικό επιλέγεται με ειδική διαδικασία ουσιαστικής αξιολόγησης των υποψηφίων από πενταμελή επιτροπή οριζόμενη από το ΑΣΕΠ, ενώ για την επιλογή των εκπαιδευτικών διεξάγεται ειδικός γραπτός διαγωνισμός.

Στις κύριες αρμοδιότητες του ΑΣΕΠ περιλαμβάνονται:
η επιλογή του τακτικού προσωπικού του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα,
ο έλεγχος της νομιμότητας των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή της απασχόλησης με σύμβαση μίσθωσης έργου που διεξάγουν φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα,
η εποπτεία της αξιολόγησης του προσωπικού του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών και της ορθολογικής αξιοποίησης – ανακατανομής του απασχολούμενου προσωπικού καθώς και
ο έλεγχος παράνομων προσλήψεων, από Συμβούλους – Επιθεωρητές του ΑΣΕΠ με την ιδιότητα του ανακριτικού υπαλλήλου.


Πηγή: pagenews
«Agrinio 365» Media Group | AgrinioTimes.gr – Antenna-Star.gr