Αγρίνιο: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον αγώνα δρόμου City Trail την παραμονή του Αγίου Χριστοφόρου

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για την ασφαλή λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Χριστοφόρου, κατά τον εορτασμό του Πολιούχου της πόλης του Αγρινίου, Αγίου Χριστοφόρου.»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:
Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
Την υπ’ αριθμ. 6313/22/931074 από 04/05/2022 αναφορά του Τμήματος Τροχαίας Αγρινίου.
Το υπ’ αριθ. ΔΥ από 02/05/2022 έγγραφο του Δήμου Αγρινίου, για τον εορτασμό του πολιούχου της πόλης του Αγρινίου, Μεγαλομάρτυρα Αγίου Χριστοφόρου και,

αποσκοπούντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της λιτάνευσης της Ιεράς εικόνας και του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Χριστοφόρου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)
Τις παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την Δευτέρα 09/05/2022, ημέρα Εορτασμού του Πολιούχου της πόλης του Αγρινίου:
Την απαγόρευση στάθμευσης των οχημάτων, από ώρα 14.00΄ μέχρι 21.00΄ώρα, στις ενταύθα οδούς: Αγίου Χριστοφόρου – Δημοτσελίου – Παπαστράτου – Πλατεία Δημοκρατίας – Μπαϊμπά – Παναγοπούλου – Θεοτοκοπούλου – Αγίου Χριστοφόρου – Ι.Ν. Αγίου Χριστοφόρου, προκειμένου στο δρομολόγιο αυτό, να γίνει με ασφάλεια η λιτάνευση της Ιεράς εικόνας και των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Χριστοφόρου.
Την σταδιακή απαγόρευση κυκλοφορίας των οχημάτων, στην ως άνω διαδρομή και την εκτροπή αυτής μέσω παρακαμπτήριων δημοτικών οδών, από ώρα 18.00΄ έως ώρα 21:00.

ΑΡΘΡΟ (2)
Τα χρονικά διαστήματα των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (απαγόρευση της στάθμευσης των οχημάτων & διακοπή της κυκλοφορίας), δύναται να παραταθούν ή να μειωθούν και πέραν των καθορισμένων ωρών, καθώς και να μην εφαρμοσθούν, στα προκαθορισμένα σημεία, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιβάλλουν αυτό, κατά την κρίση του Επικεφαλής των μέτρων τροχαίας.

ΑΡΘΡΟ (3)
Ισχύς της παρούσης ορίζεται από την 14:00 ώρα έως την 21:00 ώρα της Δευτέρας 09/05/2022.

ΑΡΘΡΟ (4)
Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Κ.Ο.Κ.. Η εκτέλεση της παρούσας ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.

 

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για την ασφαλή διεξαγωγή του 2ου αγώνα δρόμου ‘’CITY  TRAIL’’». 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:

  • Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
  • Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
  • Την υπ’ αριθ. 6313/22/934145 από 04/05/20022 αναφορά του Τμήματος Τροχαίας Αγρινίου και, 

 

Αποσκοπούντες στην ομαλή διεξαγωγή του 2ου Αγώνα Δρόμου «CITY TRAIL» και στην ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, στην περιοχή αρμοδιότητάς μας,  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

ΑΡΘΡΟ (1)

Την σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων ή την εκτροπή αυτής μέσω παρακαμπτηρίων οδών, επί των ενταύθα δημοτικών οδών: Πλατεία Δημοκρατίας – Μπαϊμπά – Β. Παναγοπούλου – Θεοτοκοπούλου – Αγίου Χριστοφόρου – Κολοκοτρώνη – Κόκκαλη – Βλαχερνών – Προυσιωτίσσης – Καζαντζάκη – Ελ. Βενιζέλου – Παπαστράτου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, όπου αυτά υφίστανται, από ώρα 09.00΄ έως 13.00΄ ώρα της 08/05/2022, για την ασφαλή διεξαγωγή του 2ου αγώνα δρόμου ‘’ CITY TRAIL’’. 

 

ΑΡΘΡΟ (2)

Τα χρονικά διαστήματα, των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (διακοπή της κυκλοφορίας), δύναται να μειωθούν ή να παραταθούν και πέραν των καθορισμένων ωρών, καθώς και να μην εφαρμοσθούν, στα προκαθορισμένα σημεία, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιβάλλουν αυτό, κατά την κρίση του Επικεφαλής των μέτρων τροχαίας.

 

ΑΡΘΡΟ (3)

Ισχύς της παρούσης ορίζεται από την 09:00 ώρα έως την 13:00 ώρα της Κυριακή 08/05/2022.

 

ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Κ.Ο.Κ.. Η εκτέλεση της παρούσας ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας  Αγρινίου. 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δημήτριος Ν. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ
Αστυνομικός Διευθυντής