Αγρίνιο: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον Εορτασμό της 25ης Μαρτίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η
«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε δημοτικές οδούς της πόλης του Αγρινίου, για την ασφαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το πρόγραμμα εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ηςΜαρτίου 1821του Δήμου Αγρινίου.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Κ.Ο.Κ., που κυρώθηκε με το Νόμο 2696/99 (Φ.Ε.Κ. 57/23-03-1999).
3. Την υπ’ αριθ. 2501/29/8-α΄ από 23/03/2021 αναφορά του Τ.Τ. Αγρινίου.

και αποσκοπούντες στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην πόλη του Αγρινίου, κατά την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων της «25ηςΜαρτίου 1821»,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο (1)
1. Την απαγόρευση στάσης –στάθμευσης και κυκλοφορίας των οχημάτων την 25/03/2021 από ώρα 09.00΄ μέχρι 12.00΄ ώρα, στις παρακάτω ενταύθα δημοτικές οδούς, προκειμένου να πραγματοποιηθούν με ασφάλεια οι εορταστικές εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο της 25ηςΜαρτίου:

 Σπύρου Τσικνιά και στο τμήμα αυτής από την οδό Ζ. Πηγής έως την πλατεία Ειρήνης και πέριξ
της πλατείας Μ. Δημάδη,

 Ζωοδόχου Πηγής και στο τμήμα αυτής από την οδό Σπ. ΤΣικνιά μέχρι την οδό Σουλίου.
2. Η διεξαγωγή της κυκλοφορίας θα γίνεται μέσω παρακαμπτήριων δημοτικών οδών.

Άρθρο (2)
Τα χρονικά διαστήματα, των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων & διακοπή της κυκλοφορίας), δύναται να παραταθούν ή να μειωθούν 2 και πέραν των καθορισμένων ωρών, καθώς και να μην εφαρμοσθούν, στα προκαθορισμένα σημεία, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιβάλλουν αυτό, κατά την κρίση του Επικεφαλής των μέτρων τροχαίας.

Άρθρο (3)
Έναρξη ισχύος της παρούσης ορίζεται η 09.00΄ ώρα της 25/03/2021.

Άρθρο (4)
Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Λήψη επιβαλλόμενων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Τ.Τ. Αγρινίου.