Αντιγριπικός εμβολιασμός στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αγρινίου

Στο Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Αγρινίου πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 1/11/2022 αντιγριπικός εμβολιασμός σε Ρομά συμπολίτες μας, σε συνεργασία με τη 2η ΤΟ.Μ.Υ. Αγρινίου (ΤΟ.Μ.Υ. Γαβαλούς).

Ο εμβολιασμός πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Κέντρου Κοινότητας. Είχε προηγηθεί στις 25 και 26 Οκτωβρίου ενημέρωση σε οικισμούς, του Δήμου Αγρινίου, όπου διαβιούν Ρομά συμπολίτες μας.

Το Παράρτημα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αγρινίου είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ 5001499.