ΑΣΕΠ: Τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Κ/2017

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της ΑΣΕΠ Προκήρυξης 2Κ/2017. Η Προκήρυξη αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 69 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες).

 

Οι πίνακες της ΑΣΕΠ Προκήρυξης 2Κ/2017

Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση. Θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Επισημαίνεται ότι οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode) σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.

Δείτε εδώ τους πίνακες διοριστέων της ΑΣΕΠ Προκήρυξης 2Κ/2017.