«Ασφαλές Διαδίκτυο»: Εκπαιδευτικό υλικό για ωφελούμενους Τ.Ε.Β.Α. από την Π.Δ.Ε.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η δράση «Ασφαλές Διαδίκτυο»  που σχεδιάστηκε για τους γονείς  ωφελούμενους του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) της Π.Ε. Αχαΐας και υλοποιείται από την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε σεμινάριο με θέμα «Ασφαλές Διαδίκτυο», από το οποίο παρήχθη εκπαιδευτικό υλικό που είναι διαθέσιμο για τους ωφελούμενους Τ.Ε.Β.Α. στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.epikoinoniaaxaias.gr/teba-2.

Το σεμινάριο, διαρθρώνεται σε τρεις ενότητες που είναι:

  • Γνωριμία με το Διαδίκτυο-Κανόνες Διαχείρισης Πληροφοριών και Επικοινωνίες (MS Internet Explorer ή Microsoft Edge) – Ασφαλή πλοήγηση (προσωπικά δεδομένα, ασφάλεια συναλλαγών, αναγνώριση ψευδών ειδήσεων, φαινόμενα εξαπάτησης κ.λπ.)
  • Συμβουλές προς Γονείς και Διαδίκτυο-Ασφαλής χρήση διαδικτύου από τα παιδιά (γιατί είναι η θετική η χρήση διαδικτύου, τρόποι ελέγχου, όρια και κανόνες χρήση διαδικτύου, συμβουλές, ζητήματα εθισμού στο διαδίκτυο (κοινωνικά δίκτυα-τι να προσέχουν, κίνδυνοι ανάρτησης φωτογραφιών κλπ), πρόληψη κινδύνων όπως επαφή με αγνώστους, πρόληψη αποκάλυψης προσωπικών δεδομένων, έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο, cyber-bulling, διαμόρφωση κακής διαδικτυακής φήμης, ψευδείς ειδήσεις, ρητορική μίσους
  • Συμβουλές προς γονείς για χρήση του Διαδικτύου ως εργαλείου εξυπηρέτησης της καθημερινότητας (Προσβασιμότητα σε ιστοτόπους δημοσίων φορέων – eAccessibility (π.χ. προσβασιμότητα & εξυπηρέτηση μέσω του Κέντρου Ψηφιακής Εξυπηρέτησης www.gov.gr κ.ά.)

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των Συνοδευτικών Μέτρων  ΣΜ2 “Δράσεις για τη διεξαγωγή ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος για ενήλικες και παιδιά με περιεχόμενο «Βασικές Δεξιότητες Η/Υ και ασφάλεια στο Διαδίκτυο»” και ΣΜ4 «Διαδραστικές παρουσιάσεις και σεμινάρια , βιωματικά εργαστήρια, ημερίδες και λοιπές δράσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης για θέματα ψυχοκοινωνικής στήριξης των ωφελουμένων του Τ.Ε.Β.Α.».

Στόχος είναι η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος ώστε να αναπτυχθούν/ ενισχυθούν οι ψηφιακές δεξιότητες των ατόμων δικαιούχων του Τ.Ε.Β.Α. Π.Ε. Αχαΐας (γονείς) και να κατακτηθούν γνώσεις Η/Υ με προσανατολισμό την ασφάλεια στο διαδίκτυο για τους ωφελούμενους του Τ.Ε.Β.Α., στα πλαίσια των ισότιμων ευκαιριών και άρσης των κοινωνικών ανισοτήτων καθώς και η βελτίωση της ποιότητας διαβίωσης και των κοινωνικών δεξιοτήτων τους, η ενίσχυση της αυτονομίας τους, σε θέματα ασφαλούς πλοήγησης και διαδικτυακών συναλλαγών με το Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα.

Στα αποτελέσματα της δράσης περιλαμβάνονται για τους ωφελούμενους τόσο η γνωριμία με τους κανόνες που διέπουν το Διαδίκτυο ώστε να χρησιμοποιείται σωστά και με ασφάλεια, όσο η γνωριμία με τους κινδύνους που προκύπτουν από την αλόγιστη χρήση του, η προστασία της ιδιωτικής ζωής τους μέσω του Διαδικτύου, η βελτίωση της θέσης τους στο κοινωνικό σύνολο καθώς και η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων τους αλλά και ο περιορισμός του ψηφιακού χάσματος γνώσης στα πλαίσια άμβλυνσης των τεχνολογικών και κοινωνικών παραγόντων που οδηγούν σε κοινωνικό κι επαγγελματικό αποκλεισμό.

Οι ωφελούμενοι του Προγράμματος Τ.Ε.Β.Α. που δεν είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν σε πραγματικό χρόνο το περιεχόμενο της συγκεκριμένης δράσης, καλούνται να ακολουθήσουν τις οδηγίες που τους έχουν σταλεί με sms ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση για να λάβουν και βεβαίωση συμμετοχής.