Άτυπη συμφωνία για τον τρόπο χρηματοδότησης των αγροτών

Το Συμβούλιο κατέληξε σε μια άτυπη συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τον τρόπο παράτασης των ισχυόντων κανόνων της Κ.Α.Π. έως το τέλος του 2022 και τη διάδοση των επιπλέον 8,07 δισεκατομμυρίων ευρώ του ευρωπαϊκού μέσου ανάκαμψης στους ευρωπαίους αγρότες.

Αυτή η άτυπη συμφωνία αποτελεί συνέχεια της αρχικής συμφωνίας του Ιουνίου. Η άτυπη συμφωνία περιγράφει τη διάσπαση των χρημάτων ανάκτησης μέσα στα επόμενα δύο χρόνια: το 30% των 8,07 δισεκατομμυρίων ευρώ θα είναι διαθέσιμο το 2021 και το 70% το 2022.

Επίσης, αναθέτει στα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν περίπου το ένα τρίτο του συνολικού προϋπολογισμού (37% ) για μέτρα πράσινης και καλής διαβίωσης των ζώων και περισσότερο από το ήμισυ του συνολικού προϋπολογισμού (55%) για μέτρα κοινωνικού και ψηφιακού μετασχηματισμού.

Οι διαπραγματευτές αναμένουν ότι αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην επιτάχυνση της μετάβασης σε πρακτικές όπως η ακρίβεια και η έξυπνη γεωργία, θα βελτιώσουν την πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας ΤΠΕ στις αγροτικές περιοχές και θα ενισχύσουν τις τοπικές αγορές. Οι διαπραγματευτές συμφώνησαν επίσης να επεκτείνουν την εφαρμογή της έκτακτης προσωρινής στήριξης στους αγρότες και τις Μ.Μ.Ε. που επλήγησαν από την κρίση Covid-19 κατά έξι μήνες.

Συμφώνησαν επίσης ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ε.Ε. και τα μικρότερα νησιά του Αιγαίου θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 2021 και το 2022 τα ίδια ποσά χρηματοδοτικής στήριξης όπως περιγράφονται στους ισχύοντες κανόνες.

Το κείμενο με διαπραγμάτευση πρέπει ακόμη να εγκριθεί από την Ειδική Επιτροπή Γεωργίας του Συμβουλίου και στη συνέχεια θα υποβληθεί για τελική έγκριση από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία σχετικά με τους μεταβατικούς κανόνες για την κοινή γεωργική πολιτική (Κ.Α.Π.).

e-ea.gr