Με ευρύτατη πλειοψηφία,η επέκταση της ΔΕΥΑ Αγρινίου,νέο ηχηρό “όχι ” από τον Κώστα Ρόκο

 

Την επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας της ΔΕΥΑ Αγρινίου στους πρώην δήμους, του καλλικρατικού δήμου Αγρινίου απεφάσισε με ευρύτατη πλειοψηφία στην αποψινή του συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο Αγρινίου ,με ταυτόχρονη παραχώρηση των περιουσιακών στοιχείων των πρώην δήμων που αφορούν στην ύδρευση και αποχέτευση στην ΔΕΥΑΑ.
Η συζήτηση ,όμως είχε μια κρίσιμη παράμετρο, αυτή της μετακίνησης υπαλλήλων  , που εργάζονταν στην ύδρευση του δήμου ,στη ΔΕΥΑΑ .

Μάλιστα για το θέμα της μετακίνησης των εργαζομένων στην ύδρευση του δήμου , στη ΔΕΥΑΑ, ο νομικός τους σύμβουλος κ. Χριστόφορος Παπαϊωάννου τοποθετούμενος στο δημοτικό συμβούλιο επεσήμανε πως μετακίνηση των υπαλλήλων θα σημάνει βλαπτική μεταβολή συνθηκών εργασίας και ζήτησε τη δέσμευση του δημάρχου να μην μετακινηθεί υπάλληλος.χωρίς την θέλησή του,κάτι   το οποίο ο δήμαρχος Γ.Παπαναστασίου ξεκαθάρισε ότι ανήκει στη βούληση των υπαλλήλων και δεν θα υπάρξει καμία μετακίνηση υπαλλήλου χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του .

Όμως η παράταξη του δημάρχου εισέπραξε ένα ακόμη ηχηρό “όχι “σε ένα κρίσιμο θέμα από τον ανεξάρτητο σύμβουλο κ.Κώστα Ρόκο
όταν έθεσε το ζήτημα ότι καλείται το συμβούλιο να ψηφίσει την τροποποίηση της συστατικής πράξης της ΔΕΥΑΑ χωρίς να υπάρχει εισήγηση.Σε ότι αφορά την επέκταση της ΔΕΥΑΑ ο κ.Ρόκος κατεψήφισε μιας κι όπως είπε δεν υπήρχαν ειςηγητικα ισχυρά επιχειρήματα ούτε για την επέκταση της ούτε και για την ενσωμάτωσης της στον Δήμο Αγρινίου.

15320482_908329149310180_298950122_n