Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Kαμία απόσπαση –μετακίνηση μόνιμου και ΙΔΑΧ προσωπικού από το Δήμο Αγρινίου

Αποτέλεσμα εικόνας για ποε οταdeya-agrinio

 

Το 45ο Ενδιάμεσο Συνέδριο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. δηλώνει την κατηγορηματική αντίθεσή του στην απόσπαση –μετακίνηση μόνιμου και ΙΔΑΧ προσωπικού από το Δήμο Αγρινίου στις Δημοτικές Επιχειρήσεις – ΔΕΥΑΑ-Α.Ε. χωρίς αίτηση των εργαζομένων.

     Πρακτικές αυτού του είδους μας βρίσκουν κάθετα αντίθετους, όχι μόνο για τους εργαζόμενους του Δήμου Αγρινίου αλλά και για όλους τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

      Δηλώνουμε την κατηγορηματική αντίθεσή μας σε τέτοιου είδους μεθοδεύσεις, από όπου και αν προέρχονται και καλούμε τον Δήμαρχο Αγρινίου να τηρήσει στο έπακρο την μέχρι τώρα δέσμευσή του, για μη μετακίνηση των εργαζομένων χωρίς την συναίνεσή τους.

      Τα όργανα της Ομοσπονδίας θα πρέπει να παρέμβουν άμεσα στη διοίκηση του Δήμου Αγρινίου, προκειμένου να αποτραπούν εξελίξεις που θα προμηνύουν κακή αρχή για όλους τους εργαζόμενους στη Τοπική Αυτοδιοίκηση

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ 45ΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ