Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δ.Ε.Ε.) έκρινε σήμερα κατά της Πολωνίας, των ορίων ηλικίας των δικαστών στη χώρα αυτή, τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί από την κυβέρνηση για την άσκηση επιρροής στη Δικαιοσύνη, του διορισμούς και την εξέλιξη των δικαστών.