Δ.Ε.Υ.Α. Ι.Π. Μεσολογγίου: Διακοπή νερού στην περιοχή του Αγίου Θωμά

Δ.Ε.Υ.Α.Μ.: Έχει διακοπεί η υδροδότηση στην περιοχή του Αγίου Θωμά, λόγω θραύσης του καταθλιπτικού αγωγού, που υδροδοτεί τη δεξαμενή.

Συνεργείο της Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ι.Π. Μεσολογγίου ενεργεί για την επισκευή της βλάβης.