Δ.Ε.Υ.Α Ι.Π. Μεσολογγίου: Κομμένο το νερό σε Χρυσοβέργι και Μαγούλες

Από την Διεύθυνση της Δ.Ε.Υ.Α Ι.Π. Μεσολογγίου ανακοινώνεται το εξής: Έχει διακοπεί η υδροδότηση των παραπάνω Τοπικών Κοινοτήτων λόγω θραύσης του καταθλιπτικού αγωγού από την Γεώτρηση προς την δεξαμενή Χρυσοβεργίου.

Συνεργείο της Δ.Ε.Υ.Α. Ι.Π. Μεσολογγίου ενεργεί για την αποκατάσταση της βλάβης.