Δέσμη μέτρων για την περαιτέρω στήριξη του αγροτικού τομέα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα το τελευταίο πακέτο έκτακτων μέτρων για την περαιτέρω υποστήριξη των τομέων της γεωργίας και των τροφίμων που πλήττονται περισσότερο από την κρίση του κορωνοϊού.

Τα έκτακτα μέτρα (που ανακοινώθηκαν στις 22 Απριλίου) περιλαμβάνουν την ενίσχυση της ιδιωτικής αποθεματοποίησης για τους τομείς των γαλακτοκομικών προϊόντων και του κρέατος, την προσωρινή έγκριση για αυτοοργάνωση μέτρων αγοράς από φορείς εκμετάλλευσης σε τομείς που πλήττονται σοβαρά και ευελιξία στην εφαρμογή προγραμμάτων στήριξης της αγοράς.

Πέρα από αυτά τα μέτρα της αγοράς, η Επιτροπή πρότεινε να επιτραπεί στα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν ταμεία αγροτικής ανάπτυξης για να αποζημιώσουν τους αγρότες και τις μικρές επιχειρήσεις γεωργικών ειδών διατροφής με ποσά έως 5.000 και 50.000 ευρώ, αντίστοιχα.

Τα έκτακτα μέτρα της αγοράς που προτάθηκαν στις 22 Απριλίου και τώρα έχουν εγκριθεί και δημοσιευθεί πλήρως περιλαμβάνουν:

⇒ Ενίσχυση στην ιδιωτική αποθεματοποίηση: η Επιτροπή θα υποστηρίξει την ενίσχυση στην ιδιωτική αποθεματοποίηση γαλακτοκομικών προϊόντων (αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη, βούτυρο, τυρί) και προϊόντα κρέατος (βοδινό, αιγοπρόβειο). Αυτό το μέτρο επιτρέπει την προσωρινή απόσυρση προϊόντων από την αγορά για τουλάχιστον 2 έως 3 μήνες και μέγιστη περίοδο 5 έως 6 μηνών. Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα θα ανοίξουν από τις 7 Μαΐου 2020. Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στη σταθεροποίηση της αγοράς μειώνοντας προσωρινά τη διαθέσιμη προσφορά.

⇒ Ευελιξία για προγράμματα στήριξης της αγοράς: η Επιτροπή θα επιτρέψει ευελιξία στην εφαρμογή προγραμμάτων στήριξης της αγοράς για κρασί, φρούτα και λαχανικά, επιτραπέζιες ελιές και ελαιόλαδο, μελισσοκομία και το σχολικό σύστημα της Ε.Ε. (που καλύπτει το γάλα, τα φρούτα και τα λαχανικά). Αυτή η ευελιξία στοχεύει στον περιορισμό της διαθέσιμης προσφοράς σε κάθε τομέα ώστε να οδηγήσει σε εξισορρόπηση των αγορών. Επιπλέον, θα επιτρέψει τον επαναπροσανατολισμό των προτεραιοτήτων χρηματοδότησης για μέτρα διαχείρισης κρίσεων.

⇒Προσωρινή παρέκκλιση από τους κανόνες ανταγωνισμού της Ε.Ε.: Το άρθρο 222 του κανονισμού για την κοινή οργάνωση αγορών (Κ.Ο.Α.) επιτρέπει στην Επιτροπή να εγκρίνει προσωρινές παρεκκλίσεις από ορισμένους κανόνες ανταγωνισμού της Ε.Ε. σε περιπτώσεις σοβαρών ανισορροπιών στην αγορά. Η Επιτροπή ενέκρινε τέτοιες παρεκκλίσεις για τον τομέα του γάλακτος, των λουλουδιών και των πατατών. Αυτές οι παρεκκλίσεις επιτρέπουν στους φορείς εκμετάλλευσης να αυτο-οργανώνονται και να εφαρμόζουν μέτρα αγοράς στο επίπεδό τους για τη σταθεροποίηση του τομέα τους και όσον αφορά τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς για μέγιστη περίοδο 6 μηνών.

Για παράδειγμα, στον τομέα του γάλακτος θα επιτραπεί ο συλλογικός προγραμματισμός της παραγωγής γάλακτος και ο τομέας των λουλουδιών και των πατατών θα επιτρέπεται να αποσύρει προϊόντα από την αγορά. Επιτρέπεται επίσης η αποθήκευση από ιδιωτικούς φορείς.

Οι μεταβολές των τιμών των καταναλωτών και κάθε πιθανή κατάτμηση της εσωτερικής αγοράς θα παρακολουθούνται στενά για την αποφυγή δυσμενών επιπτώσεων.

Εκτός από τα παραπάνω, η Επιτροπή προτείνει τα κράτη μέλη με τα υπόλοιπα κεφάλαια αγροτικής ανάπτυξης να χρησιμοποιήσουν αυτά τα χρήματα για να παράσχουν στήριξη στους αγρότες και τις μικρές γεωργικές επιχειρήσεις τροφίμων το 2020.

Αυτό θα πρέπει να προσφέρει άμεση ανακούφιση σε εκείνους που πλήττονται περισσότερο από την κρίση.

Τα κράτη μέλη μπορούν να προσφέρουν υποστήριξη έως 5.000 ευρώ ανά αγρότη και 50.000 ευρώ ανά μικρή επιχείρηση. Αυτό έρχεται στην κορυφή της ενίσχυσης de-minimis για τον γεωργικό τομέα και του αυξημένου ανώτατου ορίου κρατικών ενισχύσεων που είχε ήδη εγκριθεί.

Η πρόταση αυτή πρέπει να υποβληθεί στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για έγκριση.

Τα μέτρα αυτά ακολουθούν μια ευρεία δέσμη μέτρων που εγκρίθηκαν νωρίτερα από την Επιτροπή. Αυτά τα μέτρα παρείχαν υποστήριξη στον τομέα των γεωργικών τροφίμων σε αυτές τις δύσκολες στιγμές με αυξημένα ποσά για κρατικές ενισχύσεις, υψηλότερες προκαταβολικές πληρωμές και παρατεταμένες προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων πληρωμής.

Η αυξημένη ευελιξία όσον αφορά τους κανόνες της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής αποσκοπεί στη μείωση του διοικητικού φόρτου για τους αγρότες και τις εθνικές διοικήσεις.

Ο Επίτροπος Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, Janusz Wojciechowski, δήλωσε:

«Έχουμε ενεργήσει γρήγορα ώστε να έχουμε στη διάθεσή μας όλα τα απαραίτητα μέτρα το συντομότερο δυνατό για να στηρίξουμε τους αγρότες και αυτούς που έχουν ανάγκη. Ορισμένες αγορές γεωργικών προϊόντων και τροφίμων έχουν πληγεί σοβαρά από την κρίση. Ωστόσο, είμαι πλέον πεπεισμένος ότι η υιοθέτηση αυτών των μέτρων θα παρέχει απτή υποστήριξη, θα στείλει το σωστό μήνυμα στις αγορές και σύντομα θα προσφέρει κάποια σταθερότητα. Αυτό το πακέτο και τα προηγούμενα μέτρα στήριξης δείχνουν ότι η Επιτροπή είναι έτοιμη και θα ενεργήσει όπως το απαιτεί η κατάσταση. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση σε στενή επαφή με τα ενδιαφερόμενα μέρη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη».

e-ea.gr