Σε διαδικασία απομάκρυνσης εγκαταλειμμένων οχημάτων προχώρησε ο Δήμος Ναυπακτίας

Σε διαδικασία απομάκρυνσης εγκαταλειμμένων οχημάτων προχώρησε ο Δήμος Ναυπακτίας.

Προς ενημέρωση, ένα όχημα θεωρείται εγκαταλειμμένο όταν βρίσκεται σε χώρους ή δρόμους δημόσιους, δημοτικούς, κοινοτικούς ή σε χώρους στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 30 ημέρες, όταν βρίσκεται σε άλλους χώρους, λιμενικούς, κοινόχρηστους ή μη και σε οδούς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 ημέρες και χωρίς την άδεια της αρμόδιας Αρχής, καθώς και στην περίπτωση που βρίσκεται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του χώρου.