Διαχείριση πληθυσμών αγριόχοιρων στη Δυτική Ελλάδα

Συγκροτήθηκε Περιφερειακό Συντονιστικό Όργανο

Mε απόφαση του Περιφερειάρχη, Νεκτ. Φαρμάκη, συγκροτήθηκε το Περιφερειακό Συντονιστικό Όργανο την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο «Πρόγραμμα επιζωοτιολογικής επιτήρησης, πρόληψης και ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλης στους χοίρους στους αγριόχοιρους- Καθορισμός πλαισίου αρμοδίων αρχών και φορέων για τη διαχείριση του πληθυσμού των αγριόχοιρων, την ενίσχυση της επιτήρησης της Αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε αγριόχοιρους και τη διαχείριση εστιών της νόσου σε αγριόχοιρους».

Το Περιφερειακό Συντονιστικό Όργανο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αποτελείται από τους παρακάτω:

1. Οικονόμου Χαρίκλεια, κτηνίατρο, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με αναπληρώτρια την Αγά Βασιλική, κτηνίατρο, Προϊσταμένη του Τμήματος Υγείας Ζώων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

2. Μόσχα Αικατερίνη, κτηνίατρο, Προϊσταμένη του Τμήματος Κτηνιατρικής Αιγιάλειας ΔΑΟΚ ΠΕ Αχαΐας, με αναπληρώτρια την Σπαθή Ασήμινα κτηνίατρο, Προϊσταμένη του Τμήματος Κτηνιατρικής ΔΑΟΚ ΠΕ Αχαΐας.

3. Αγγελοπούλου Σταυρούλα κτηνίατρο, Προϊσταμένη του Τμήματος Κτηνιατρικής ΔΑΟΚ ΠΕ Ηλείας με αναπληρωτή τον Γκούβα Γεώργιο κτηνίατρο στο Τμήμα Κτηνιατρικής ΔΑΟΚ ΠΕ Ηλείας.

4. Στάμο Γεράσιμο κτηνίατρο, Προϊστάμενο του Τμήματος Κτηνιατρικής ΔΑΟΚ ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, με αναπληρώτρια την Μπαμπούρη Ιωάννα, κτηνίατρο του Τμήματος Κτηνιατρικής ΔΑΟΚ ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας.

5. Παπαθανασοπούλου Αικατερίνη, ΤΕ Δασοπόνων της Διεύθυνσης Δασών Αχαΐας, με αναπληρώτρια την Πανίτσα Αγγελική ΤΕ Δασοπόνων της Διεύθυνσης Δασών Αχαΐας.

6. Μητροπούλου Μαρία, ΤΕ Δασοπόνων του Δασαρχείου Πύργου, με αναπληρωτή τον Πυλαρινό Κωνσταντίνο, ΤΕ Δασοπόνων του Δασαρχείου Πύργου.

7. Σάββα Αυγέρη, ΤΕ Δασοπόνων του Δασαρχείου Αγρινίου, με αναπληρώτρια την Αθανασία Αρβανίτη, ΔΕ Γεωτεχνικών Δασοφυλάκων του Δασαρχείου Αγρινίου.

8. Δόγανο Δημήτριο, επιστημονικό συνεργάτη της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου με αναπληρωτή τον Τσολάκο Κωνσταντίνο επιστημονικό συνεργάτη της ίδιας Ομοσπονδίας.

Έργο του Περιφερειακού Συντονιστικού Οργάνου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με την ΚΥΑ 147/21886 (ΦΕΚ Β 313/2021) είναι η εφαρμογή των οριζόμενων στην παράγραφο α του άρθρου 3 της ΚΥΑ 147/21886( ΦΕΚ Β 313/2021) στη χωρική εμβέλεια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

e-ea.gr