Δήμος Αγρινίου: Αξιοσημείωτο το έργο διαχείρισης των αδέσποτων | Δυσκολίες – Προτάσεις

Δε μπορεί κάποιος να προσπεράσει με ευκολία τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το τμήμα Αγροτικής Παραγωγής του Δήμου Αγρινίου που αφορούν στη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς όπου μέσω αυτών των στοιχείων δίνεται η πραγματική εικόνα, οι δυσκολίες, τα προβλήματα αλλά και το τι μέλλει γενέσθαι. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα μέσω του ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς δίνεται στη συνεχή ενημέρωση μαθητών-πολιτών, ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο εγκατάλειψης των ζώων.

Ακολουθεί αναλυτικά όλο το πρόγραμμα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4039/2012, και όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το Ν.4235/2014 και βάση των 54/2013, 156/2014, 92/2015, 178/2016,  223/2017 και 280/2019 Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου, ο Δήμος Αγρινίου, μέσω του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, υλοποιεί από το 2013 ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Το πρόγραμμα διαχείρισης απαρτίζεται από τρεις άξονες:

Α. Την περισυλλογή, την καταγραφή και σήμανση, τον εμβολιασμό, την στείρωση, την αποπαρασίτωση, την περίθαλψη, την παρακολούθηση λυσσυπόπτων σκύλων και τέλος την υιοθεσία ή επανατοποθέτησή τους στο φυσικό τους χώρο.

Β. Την εκπαίδευση, επιμόρφωση και προαγωγή της ζωοφιλίας πολιτών και δημοτών.

Γ. Τήρηση κανόνων για τα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς

Άξονας Α

Ο Δήμος Αγρινίου δεν διαθέτει μόνιμο κτηνίατρο, ούτε τις κατάλληλες υποδομές για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό, από την έναρξη του προγράμματος μέχρι σήμερα, αναθέτει σε ανάδοχο κτηνίατρο τις απαραίτητες κτηνιατρικές εργασίες φροντίδας των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου, σύμφωνα με εγκεκριμένες μελέτες που εκπονεί το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής.

Για την ένταξη των αδέσποτων ζώων στο πρόγραμμα, προτεραιότητα δίνεται στις περιοχές που παρατηρείται έντονο πρόβλημα (λαμβάνοντας υπόψη την πυκνότητα του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων). Επίσης, άμεσα εξετάζονται όλες οι  καταγγελίες των δημοτών καθώς και οποιαδήποτε απειλή προέρχεται από την ανεξέλεγκτη παρουσία των αδέσποτων ζώων σε όλες τις περιοχές του Δήμου. Σε όλα τα αδέσποτα ζώα που περισυλλέγονται και εντάσσονται στο πρόγραμμα, γίνεται  καταγραφή και ηλεκτρονική σήμανσή τους, στείρωση των θηλυκών, αποπαρασίτωση, εμβολιασμός κατά της λύσσας, εξέταση αίματος για λεϊσμάνια και τέλος, γίνεται προσπάθεια για υιοθεσία. Όσα από τα αδέσποτα ζώα δεν υιοθετηθούν, επανατοποθετούνται στο φυσικό τους περιβάλλον βάση του Ν4235/2014 που απαγορεύει την επανατοποθέτησή τους κοντά σε νοσοκομεία, σχολεία, αθλητικά κέντρα, αυτοκινητόδρομους ταχείας κυκλοφορίας, αρχαιολογικούς χώρους. Για το λόγο αυτό, αριθμός αδέσποτων σκυλιών, τα οποία έχουν ηλεκτρονική σήμανση και είναι υγιή, εμβολιασμένα, αποπαρασιτωμένα και στειρωμένα, επανατοποθετούνται σε περιοχή που βρίσκεται στην Τ.Κ. Στράτου του Δήμου Αγρινίου.

Σύμφωνα με την 1/29-1-2015 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Στράτου, την 59/24-2-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου και την από 30-4-2015 απόφαση της 5ης συνεδρίασης της πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου, τοποθετήθηκε ταΐστρα για την σίτιση των αδέσποτων ζώων στην εν λόγω περιοχή. Είναι μια περιοχή που ορίζεται από φυσικά όρια και ο Δήμος Αγρινίου είτε μόνος του, είτε με την εθελοντική αρωγή της «Φιλοζωικής Οργάνωσης Αγρινίου» φροντίζει για την καθημερινή τοποθέτηση τροφής και νερού για τις ανάγκες των ζώων.

Επίσης, έχει δημιουργηθεί ηλεκτρονική βάση δεδομένων στην οποία καταγράφονται τόσο τα αδέσποτα όσο και τα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς με αναλυτικά στοιχεία για τα χαρακτηριστικά τόσο του ίδιου του ζώου (αριθμός ηλεκτρονικής σήμανσης, ημερομηνία σήμανσης, όνομα κτηνιάτρου που την πραγματοποίησε και κτηνιατρική φροντίδα που του έχει παρασχεθεί) όσο και των στοιχείων των ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς. Τέλος, σε αυτή τη βάση δεδομένων καταχωρούνται και όλες οι υιοθεσίες αδέσποτων ζώων συντροφιάς που έχουν πραγματοποιηθεί. Σύμφωνα με το ανωτέρω ηλεκτρονικό αρχείο καταγραφής αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς του Δήμου Αγρινίου έχουν πραγματοποιηθεί:

Οι συνολικές δαπάνες του Δήμου Αγρινίου για την υλοποίηση του ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς προέρχονται από ίδια έσοδα του Δήμου. Τόσο οι δαπάνες αυτές  όσο και η αντίστοιχη κρατική χρηματοδότηση που λαμβάνει (καθώς από το 2016 εντάχθηκε στο πρόγραμμα χρηματοδότησης Δήμων και Συνδέσμων Δήμων για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με τις επιλέξιμες δαπάνες) φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:


Επίσης, με την 62287/29-9-2020 Απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών περί ένταξης του Δήμου Αγρινίου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», προβλέπεται η υλοποίηση του έργου «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αγρινίου», προϋπολογισμού 694.000,00 € (Πηγή χρηματοδότησης: Υπ. Εσωτερικών 372.000,00 € και ίδιοι πόροι Δήμου 322.000,00 €). Ήδη έχουν συνταχθεί οι απαραίτητες μελέτες, ενώ έχουν εγκριθεί οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις, προκειμένου να αρχίσει άμεσα η κατασκευή του έργου.

Ειδικότερα, ο Δήμος Αγρινίου θα ανεγείρει κτιριακό συγκρότημα – καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς δυναμικότητας 40 θέσεων για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Η ανέγερση του κτιρίου θα γίνει σε οικόπεδο εμβαδού 11.609,68 m2, στην περιοχή «Κνούτες» της Κοινότητας Στράτου του Δήμου Αγρινίου, εκτός σχεδίου πόλης και εκτός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου. Το έργο αυτό πρόκειται να συμβάλει, έστω και σε πρώτο στάδιο, σημαντικά στην άμβλυνση των προβλημάτων από την παρουσία αδέσποτων ζώων στο δήμο.

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι η βούληση του Δήμου Αγρινίου για την αντιμετώπιση του συνεχώς αυξανόμενου ζητήματος των αδέσποτων ζώων είναι δεδομένη, ωστόσο, η έλλειψη ικανοποιητικών οικονομικών πόρων καθιστά το έργο του δυσχερές. Επομένως, καθίσταται αναγκαία η περαιτέρω χρηματοδότηση του Δήμου εκ μέρους της πολιτείας, δεδομένου ότι θα συμβάλει στην αποτελεσματική διευθέτηση του οξυμένου προβλήματος των αδέσποτων ζώων και θα δημιουργήσει συνθήκες ομαλής διαβίωσής τους στα όρια του Δήμου.

Άξονας Β

Ο Δήμος Αγρινίου στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς που υλοποιεί, και συγκεκριμένα στον άξονα εκπαίδευση-επιμόρφωση-προαγωγή ζωοφιλίας πολιτών και μαθητών, αναπτύσσει ένα πρόγραμμα με τίτλο «Αγαπάμε τα ζώα, Δημιουργούμε πολιτισμό» που πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας ύστερα από έγκριση υλοποίησής του από το αρμόδιου Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Το πρόγραμμα αυτό  υλοποιείται με επιτυχία από τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2019-2020 και περιλαμβάνει ημερίδες, επιμορφωτικά σεμινάρια, ομιλίες, διαγωνισμούς ζωγραφικής και φωτογραφίας κλπ, με την συμμετοχή  3500 περίπου μαθητριών και μαθητών από σχολεία της Αιτωλοακαρνανίας.

Στόχος του προγράμματος αυτού είναι η ανάπτυξη, διάδοση και προώθηση της ζωοφιλίας, ώστε να προκληθεί μια διαφοροποίηση στη νοοτροπία, στην συμπεριφορά και στην εν γένει αντιμετώπιση των πολιτών απέναντι στα ζώα συντροφιάς, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται  στους κανόνες υγιεινής που πρέπει να τηρούνται για την παράλληλη προστασία της υγείας όλων.

Ειδικότερα περιλαμβάνει:

– Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε σχολεία του Δήμου Αγρινίου σε συνεργασία με τη Δ/νση Πρωτ/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Αιτ/νιας. Οι ενημερώσεις σε μαθητές περιλαμβάνουν θεωρητικό και πρακτικό μέρος για τη σωστή συμπεριφορά προς τα ζώα συντροφιάς (αδέσποτα ή δεσποζόμενα) με σκοπό την ευαισθητοποίηση του καίριου προβλήματος των αδέσποτων με αναφορά στη σχέση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των ανθρώπων και των σκύλων μέσα από τα χιλιάδες χρόνια συμβίωσης και εξέλιξης, στις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς και κυρίως στο πρόγραμμα που υλοποιεί ο Δήμος Αγρινίου και τις υποχρεώσεις των αρμόδιων φορέων.

Επίσης πραγματοποιήθηκαν:

– Διαγωνισμός ζωγραφικής σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσηςμε θέμα ‘Ζωγραφίζω το δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς’ και ‘Ζωγραφίζω το αδέσποτο ζώο της γειτονιάς μου’.

– Διαγωνισμός φωτογραφίας σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα ‘Φωτογραφίζω το δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς’ και ‘Φωτογραφίζω το αδέσποτο ζώο της γειτονιάς μου’. που διεξήχθη κατά το σχολικό έτος 2018-2019

– Διαγωνισμού ζωγραφικής με τίτλο «Αγαπάμε τα ζώα, Δημιουργούμε πολιτισμό, Ζωγραφίζω ένα ζώο συντροφιάς» που διεξήχθη κατά το σχολικό έτος 2019-2020.

Στον διαγωνισμό αυτό συμμετείχαν 12 σχολεία και ο τελικός αριθμός των μαθητριών και μαθητών που έλαβε μέρος στον διαγωνισμό, έφτασε τις τετρακόσιες εξήντα μία (461) συμμετοχές.

Το σύνολο των έργων των μαθητών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επρόκειτο να εκτεθούν τον Απρίλιο του 2020 σε ειδική έκθεση στον πολιτιστικό χώρο  της Δημοτικής Αγοράς Αγρινίου (παλαιά Λαχαναγορά). Η έκθεση αυτή τελικά δεν πραγματοποιήθηκε εξ αιτίας των απαγορεύσεων του Κορωνοιού. Για τον λόγο αυτό η έκθεση πραγματοποιείται διαδικτυακά από το site του Δήμου Αγρινίου από 22/1/2021.

-Διανομή στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και στους πολίτες με δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς ενημερωτικό φυλλάδιο που επιμελήθηκε και εκτύπωσε ο Δήμος Αγρινίου για τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς. http://www.cityofagrinio.gr/files/1/11031/att00007.pdf?rnd=1473237757

-Εκτύπωση και διανομή φυλλαδίου του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων www.oie.int που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ,

http://minagric.gr/index. php/el/for-citizen-2/pets/3642-filozoia) σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

-Την σύσκεψη φορέων με τίτλο: «Αγαπάμε τα ζώα, Δημιουργούμε πολιτισμό: Ενημέρωση-Προβλήματα-Προτάσεις-Λύσεις» που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου στις 29 Νοεμβρίου 2017 (και έλαβαν μέρος ο Διοικητής του Α.Τ. Αγρινίου, ο Διοικητής του ΤΑΔ Αγρινίου, ο Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου, ο Δ/ντής Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Αιτωλ-νιας, ο Συνήγορος του Δημότη του Δήμου Αγρινίου, ο Δ/ντής της Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Αγρινίου καθώς και οι εκπρόσωποι από: τη ΔΑΟΚ ΠΕ Αιτωλ-νιας / την Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση Αιτωλ-νιας / τις Δ/νσεις Περιβάλλοντος & Πρασίνου –Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Αγρινίου, του ΓΕΩΤΕΕ – Παράρτημα Πελοποννήσου, του Δασαρχείου Αγρινίου, της Φιλοζωικής Οργάνωσης Ι.Π. Μεσολογγίου «Φίλοι των Ζώων» καθώς και μέλη της 5μελούς επιτροπής του Δήμου Αγρινίου) και το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν οι παρευρισκόμενοι για να βελτιωθεί η κατάσταση απαιτείται «το βάρος» να πέσει στον έλεγχο των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς με σκοπό την εξάλειψη της εγκατάλειψης.

Επιπρόσθετα, το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  υπέβαλε φάκελο  (αριθμ. πρωτ. 44097/11-10-2019) του ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης ζώων συντροφιάς του Δήμου Αγρινίου στο Υπ.Α.Α.Τ. για έγκριση ως πρόγραμμα  πιλοτικό για τη διαχείριση των ζώων συντροφιάς για τους Δήμους της Ελλάδος.

Άξονας Γ

Ο Δήμος Αγρινίου στο πλαίσιο του Γ΄ άξονα του ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και σύμφωνα με την 280/2019 απόφαση Δ.Σ. Αγρινίου, προτείνει:

-Την συνεχή ενημέρωση των πολιτών  και μαθητών για την καλλιέργεια συνείδησης του υπεύθυνου ιδιοκτήτη ζώου συντροφιάς, ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο της εγκατάλειψης των ζώων δεδομένου ότι «δείκτης πολιτισμού μιας πόλης είναι το πώς αντιμετωπίζει τις άλλες μορφές ζωής»

-Την οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων και την προβολή από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, προγραμμάτων πληροφόρησης και εκπαίδευσης των ατόμων που είναι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι ζώων συντροφιάς ως προς τις υποχρεώσεις τους προς τα ζώα και των ατόμων που ασχολούνται με την εκτροφή, εκπαίδευση, εμπόριο και φύλαξη των ζώων αυτών, καθώς και για την ενημέρωση τοπικών κοινωνιών και ομάδων σχετικά με το περιεχόμενο των διατάξεων που αφορούν στην προστασία των ζώων.

-Την προμήθεια σκάνερ για τη Δημοτική Αστυνομία ώστε να μπορεί να ελέγχει την εφαρμογή της νομοθεσίας περί δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων συντροφιάς καθώς και την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στα ζώα συντροφιάς

-Την επίδοση, για ένα  χρονικό διάστημα, προειδοποιητικών κλήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία σε όσους δημότες κατ΄ αρχήν δεν έχουν τοποθετήσει ηλεκτρονική σήμανση και δεν διαθέτουν βιβλιάριο υγείας για το ζώο συντροφιάς  τους, με παράλληλη ενημέρωση για τις υποχρεώσεις που έχουν οι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς καθώς και το πλαίσιο ποινών ως προς την παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας.

-Την διερεύνηση για έγκριση κανονιστικής πράξης για τα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς στον αστικό ιστό της πόλης του Αγρινίου.