Δήμος Αγρινίου: Προσλήψεις δίμηνης διάρκειας βοηθών ηλεκτρολόγων και θυρωρού

Ο Δήμος Αγρινίου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας ενός ατόμου κατηγορίας – Κλάδου ΥΕ Θυρωρών.

Η πρόσληψη αφορά στις ανάγκες της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν κατεπείγουσες και πρόσκαιρες ανάγκες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται εντός τεσσάρων ημερών ήτοι από 30 Οκτωβρίου 2021 έως και 2 Νοεμβρίου 2021 να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση , και να την υποβάλουν μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στο e-mail: idox@agrinio.gr

Επιπλέον ο Δήμος Αγρινίου ενημερώνει ότι για τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2021, θα προχωρήσει στην πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας: πέντε ατόμων κατηγορίας – Κλάδου ΥΕ Βοηθών Ηλεκτρολόγων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται εντός τεσσάρων (4) ημερών ήτοι από 30 Οκτωβρίου 2021 έως και 2 Νοεμβρίου 2021 να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση , και να την υποβάλουν μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στο e-mail: idox@agrinio.gr