Δήμος Ι. Π. Μεσολογγίου: Παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για ληξιπρόθεσμες οφειλές

Από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου γίνεται γνωστό ότι: «Στην υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/8-2-2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 474/τ.Β΄/14-2-2018 των υπουργείων Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 36 του ν. 4508/2017 και εξειδικεύονται  τα κριτήρια για το εφάπαξ επίδομα για την στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι 14-2-2018 και την επανασύνδεση τους στην παροχή ρεύματος.

Το ύψος του ειδικού βοηθήματος θα αντιστοιχεί σε ποσό που θα καθορίζεται ανάλογα με το ύψος της συνολικής οφειλής των καταναλωτών προς τον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας.  Για χρέη έως 6.000 ευρώ διαγράφεται το 100% της οφειλής, για ποσά ύψους 6.001 – 9.000 ευρώ καλύπτεται το 75%, για οφειλές 9.001- 12.000 ευρώ έως το 30%.

Οι προς εξέταση δικαιούχοι του ειδικού βοηθήματος υποβάλουν αίτηση στην  Επιτροπή του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου  που συστάθηκε από τον Δήμαρχο κο Καραπάνο Νικόλαο για τον σκοπό αυτό και για να λάβουν το ειδικό επίδομα, ώστε να επανασυνδεθεί το ρεύμα που έχει διακοπεί λόγω οφειλών.

 

 Συγκεκριμένα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

         Μέχρι  14/2/2018  να είναι αποσυνδεδεμένοι από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

         Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας του προς εξέταση δικαιούχου.

         Αθροιστικά   πρέπει  να πληρούνται  και κάποια  εισοδηματικά και  περιουσιακά κριτήρια.

Η κατάθεση των αιτήσεων  με τα δικαιολογητικά  θα γίνεται  στο  Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου (Σταυροπούλου 31 στο Ισόγειο) Τηλέφωνο Επικοινωνίας 26313 63426/26313 63417