Δήμος Πατρέων: Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη

Σας καλούμε να παραστείτε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 4η Μαρτίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:45, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με το παρακάτω μοναδικό  θέμα:

 

  • α) Έγκριση πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων ετήσιου προϋπολογισμού 2020 Δήμου Πατρέων, με βάση την αριθ. 1/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (σχετική  η αριθ. 47/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)

 

β) Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πατρέων, έτους 2020, που περιλαμβάνει τους Προϋπολογισμούς και τους πίνακες στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Πατρέων και των Νομικών του Προσώπων,  έτους 2020 (σχετική  η αριθ. 127/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) 

        (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος,  Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Παναγιώτης Μελάς