Δήμος Πύργου: Πρόταση για έγκαιρη πρόγνωση πλημμυρικών φαινομένων

Ο Δήμος Πύργου σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο θέλει να αναπτύξει ένα σύστημα έγκαιρης πρόβλεψης πλημμυρικών φαινομένων στις εκβολές του Αλφειού και καταθέτουν πρόταση χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο.

Με μια ερευνητική πρόταση ο Δήμος Πύργου, σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα του Ε.Μ.Π. με επικεφαλής τον πρύτανη αυτού, Ανδρέα Μπουντουβή, ολοκληρώνουν και καταθέτουν πρόταση για χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο του ΥΠΕΝ, η οποία αφορά στην υλοποίηση ενός συστήματος έγκαιρης πρόγνωσης παράκτιας πλημμύρας.

Για το θέμα αυτό, ο δήμαρχος Πύργου Παναγιώτης Αντωνακόπουλος πραγματοποίησε, μέσω τηλεδιάσκεψης, σύσκεψη εργασίας με τον κ. Μπουντουβή και την επιστημονική του ομάδα. Παρούσα στην σύσκεψη ήταν και η άμισθη σύμβουλος του δημάρχου σε θέματα Ανάπτυξης – Προγραμματισμού – Ευρωπαϊκών Έργων και Πολιτισμού Έβελυν Καρακίτσου.

Η πρόταση με τίτλο «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή με την Ανάπτυξη Συστήματος Έγκαιρης Πρόγνωσης Παράκτιας Πλημμύρας σε Εκβολές Υδατορέματος:

Εφαρμογή στην Παράκτια Ζώνη του Δήμου Πύργου, εκατέρωθεν της εκβολής του ποταμού Αλφειού», αφορά σε μια οριοθετημένη περιοχή εκατέρωθεν του ποταμού Αλφειού, μήκους 8 χλμ.

Σκοπός του προτεινόμενου ερευνητικού έργου είναι η αύξηση της ανθεκτικότητας και προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος παράκτιων περιοχών σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής, με εφαρμογή στην εκβολή του ποταμού Αλφειού του Δήμου Πύργου.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η πρόταση αυτή έρχεται να καλύψει το κενό που υπάρχει-σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία- στην διερεύνηση της βραχυχρόνιας πρόγνωσης παράκτιας πλημμύρας, από την ταυτόχρονη δράση της θάλασσας, αλλά και των υδατορεμάτων που προκαλούν χερσαία πλημμύρα. Παράλληλα, όπως σημειώθηκε από την επιστημονική ομάδα του Ε.Μ.Π. η έρευνα θα εστιάσει και στο βαθμό επικινδυνότητας ενός επερχόμενου πλημμυρικού φαινομένου ώστε να εκκενωθεί η παράκτια περιοχή.

Ο κ. Αντωνακόπουλος εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη του για το περιεχόμενο της πρότασης, τους σκοπούς και τα διαγνωστικά οφέλη αυτής. Επιπλέον ενημέρωσε την επιστημονική ομάδα για τις δράσεις του Δήμου Πύργου στην παράκτια ζώνη, όπου στο πλαίσιο του προγράμματος Life που αφορά την αντιδιαβρωτική προστασία, θα κατατεθεί μελέτη για την παραλία του Κατακόλου.

Τα ερευνητικά αποτελέσματα θα βοηθήσουν δραστικά, ώστε τα παράκτια έργα προστασίας που δύναται να προταθούν στο μέλλον να είναι αποδοτικά, ανθεκτικά στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και με όσο το δυνατόν λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον.

in.gr