Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

Σε εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση του υποέργου με τίτλο «Βελτίωση θερμομόνωσης σε δώματα του κτιρίου του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων» του έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Ι.» σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, την 6η Υ.ΠΕ. και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.). 

Το έργο αφορά στις εργασίες αντικατάστασης υγρομόνωσης και ενίσχυσης της θερμομόνωσης στα δώματα των κλινικών του Νοσοκομείου, συνολικής επιφάνειας 6.000,00 μ2 και συμβατικού προϋπολογισμού 476.904,00 € με διπλή στρώση ασφαλτικής μεμβράνης για την αντιμετώπιση των έντονων προβλημάτων υγρασίας στα υποκείμενα επίπεδα και την επίτευξη του προβλεπόμενου συντελεστή θερμομόνωσης βάσει του ΚΕΝΑΚ. 

Η εργασία πραγματοποιείται τόσο στις οριζόντιες επιφάνειες όσο και στις κάθετες επιφάνειες των στηθαίων με τα γυρίσματά τους, καθώς επίσης και τα σηκώματα στους τοίχους.

 

Διαβάστε επίσης: Φουρνά Ευρυτανίας – Ελισάβετ Κοντογιάννη: Η Ελληνίδα που αγαπά δύο Πατρίδες (Video)