Δράση 5.1.2: Τι αλλάζει στην πρόληψη και προστασία του ζωικού κεφαλαίου

Αναλυτικά η τροποποίηση του Υπ.Α.Α.Τ.

Η δράση αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων με σκοπό την πρόληψη, τον έλεγχο και την εξάλειψη λοιμωδών νοσημάτων στα ζώα και συγκεκριμένα της Αφρικανικής Πανώλης του Χοίρου, για την ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με την εφαρμογή των οποίων αποτρέπεται η είσοδος του νοσήματος στις εγκαταστάσεις μέσω επαφής με αγριόχοιρους ή ανεπιτήρητους οικόσιτους χοίρους ή, ανθρώπινης δραστηριότητος ή υλικών, με σκοπό την προάσπιση της εγχώριας χοιροτροφίας από τον κίνδυνο εισόδου του νοσήματος στην χώρα που θα είχε ανυπολόγιστες συνέπειες στην παραγωγή και εμπορία ζώντων ζώων, χοίρειου κρέατος και των προϊόντων του.

Για τους δικαιούχους που ενισχύονται, το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται στο 80% του ποσού των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών το οποίο υπολογίζεται ως άθροισμα των επιμέρους ποσών.

Τo υπουργείο αποφάσισε την τροποποίηση της με αριθμ. 217/46152/14-02-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Δράση 5.1.2 «Επενδύσεις πρόληψης και προστασίας του ζωικού κεφαλαίου από μεταδοτικές ασθένειες και φυσικές καταστροφές» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (Π.Α.Α.), ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα στο e-ea.gr

 

Διαβάστε επίσης: Λιβανός: Πρόσκληση στα μέλη του Κοινοβουλευτικού Δικτύου του Ο.Ο.Σ.Α. να παρευρεθούν στις Εορτές «Εξόδου»