Δράση του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Αγρινίου

Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Αγρινίου σε συνεργασία με την 1η και 3η ΤΟ.Μ.Υ. Αγρινίου πραγματοποίησε τη Δευτέρα 24/10/2022 έλεγχο εμβολιαστικής κάλυψης και εμβολιασμό παιδιών ωφελούμενων του παραρτήματος Ρομά.

Η συγκεκριμένη δράση ήταν η πρώτη από μια σειρά δράσεων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν από τις δύο Δομές.

Το Παράρτημα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αγρινίου είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας 20142020 με ΚωδΙΚό ΟΠΣ 5001499