Τα δρομολόγια του Αστικού Κ.Τ.Ε.Λ. Αγρινίου από τις 10 Μαΐου (Photo)

Τo Αστικό Κ.Τ.Ε.Λ. Αγρινίου δημοσιοποίησε τα δρομολόγια, τα οποία θα ισχύουν από την Δευτέρα 10 Μαΐου και εξής. Αυτά είναι: