Ε.Ο.Δ.Υ. – Αχαΐα: Διενεργήθηκαν 312 Rapid Tests – 19 θετικά

Τo Σάββατ0, 5 Μαρτίου 2022, πραγματοποιήθηκαν 44 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 34 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 9130 Rapid Tests και ανευρέθηκαν 1043 θετικά (11.42%).

Από τις 1043 περιπτώσεις, οι 542 αφορούν άνδρες και οι 501 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 35.3 έτη.

Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
312 Rapid Tests με 19 θετικά (6.09%) αφορούν σε 11 άνδρες και 8 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 26 έτη