Ε.Ο.Δ.Υ. – Αχαΐα: Διενεργήθηκαν 378 Rapid Tests – 102 θετικά

Ε.Ο.Δ.Υ.: Την Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν 27 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 21 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 4.293 Rapid Tests και ανευρέθηκαν 764 θετικά (17.8%).

Από τις 764 περιπτώσεις, οι 362 αφορούν άνδρες και οι 402 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 45,74 έτη.

Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ
378 Rapid Tests με 102 θετικά (26.98%) αφορούν σε 49 άνδρες και 53 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 47 έτη