Ε.Ο.Δ.Υ. – Αχαΐα: Διενεργήθηκαν 583 Rapid Tests – Έξι θετικά

Την Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκαν 36 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 32 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 7.250 Rapid Tests και ανευρέθηκαν 109 θετικά (1.5%).

Από τις 109 περιπτώσεις, οι 47 αφορούν άνδρες και οι 62 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 33.62 έτη. Όσον αφορά την Αιτωλοακαρνανία διενεργήθηκαν 

Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

461 Rapid Tests με 5 θετικά (1.08%) αφορούν σε 1 άνδρα και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 42 έτη

Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ: ΑΙΓΙΟ

125 Rapid Tests με 1 θετικό (0.8%) αφορά σε 1 γυναίκα 73 ετών