Σε εφαρμογή οι κανόνες για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών

Από την, Κυριακή, 25 Ιουνίου 2023, τέθηκε σε εφαρμογή η οδηγία για τις αντιπροσωπευτικές αγωγές.

Η οδηγία επιτρέπει στους καταναλωτές από ολόκληρη την Ε.Ε. να διεκδικούν τα δικαιώματά τους όχι μόνο ατομικά, αλλά και μέσω συλλογικών αγωγών.

Νομιμοποιούμενοι φορείς που ορίζονται από τα κράτη μέλη, όπως οι οργανώσεις καταναλωτών, θα μπορούν να κινούν νομικές διαδικασίες κατά των παράνομων πρακτικών των εμπόρων εξ ονόματος των καταναλωτών.

Η οδηγία (Ε.Ε.) 2020/1828 για τις αντιπροσωπευτικές αγωγές έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές είναι σε θέση να προστατεύουν τα συλλογικά τους συμφέροντα στην Ε.Ε. μέσω αντιπροσωπευτικών αγωγών, δηλαδή αγωγών που ασκούνται από αντιπροσωπευτικούς φορείς (τους λεγόμενους νομιμοποιούμενους φορείς). Προβλέπει την εφαρμογή μηχανισμού αντιπροσωπευτικών αγωγών σε όλες οι χώρες της Ε.Ε. Η οδηγία βελτιώνει την πρόσβαση των καταναλωτών στη δικαιοσύνη, ενώ προβλέπει επίσης κατάλληλες εγγυήσεις για την αποφυγή καταχρηστικών πρακτικών προσφυγής στη δικαιοσύνη.

Οι αντιπροσωπευτικές αγωγές είναι αγωγές που ασκούνται από νομιμοποιούμενους φορείς ενώπιον εθνικών δικαστηρίων ή διοικητικών αρχών για λογαριασμό ομάδων καταναλωτών με σκοπό την έκδοση απαγορευτικού διατάγματος (δηλαδή για την παύση των παράνομων πρακτικών εμπόρου, όπως προβλέπεται από την οδηγία 2009/22/ΕΚ για τις αγωγές παράλειψης), μέτρων επανόρθωσης και/ή αποκατάστασης (όπως επιστροφή χρημάτων, αντικατάσταση, επισκευή) ή τόσο απαγορευτικών μέτρων όσο και μέτρων επανόρθωσης και επανόρθωσης.

Για τη στήριξη της καλής λειτουργίας των αντιπροσωπευτικών αγωγών σε ολόκληρη την Ε.Ε., η Επιτροπή εγκαινίασε το εργαλείο συνεργασίας για τις αντιπροσωπευτικές αγωγές «EC-REACT», μια διαδικτυακή πλατφόρμα που επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών σε ολόκληρη την Ε.Ε. σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές.

Μέσω αυτής της πλατφόρμας, εκπρόσωποι των κρατών μελών, δικαστές και οι ορισθέντες νομιμοποιούμενοι φορείς μπορούν να συνεργάζονται για την καλύτερη επιβολή των δικαιωμάτων των καταναλωτών στην Ε.Ε.

e-ea.gr

 

Διαβάστε επίσης: Πότε αρχίζουν οι θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα;