Εγγραφές παιδιών στην πρώιμη Θεραπευτική και Εκπαιδευτική παρέμβαση της ΕΛ.Ε.Π.Α.Π. Αγρινίου

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά από 18 μηνών έως 6 ετών

 Το πρόγραμμα της Πρώιμης Εκπαιδευτικής και Θεραπευτικής Παρέμβασης της ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου απευθύνεται σε παιδιά από 18 μηνών έως 6 ετών, που παρουσιάζουν κινητικές, αισθητηριακές, και αναπτυξιακές διαταραχές. Ο έγκαιρος εντοπισμός των δυσκολιών και η πρώιμη παρέμβαση έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τις μαθησιακές δυσκολίες και τα προβλήματα συμπεριφοράς, βελτιώνει την κοινωνικοποίηση και εξασφαλίζει στα παιδιά με κινητικές και αναπτυξιακές δυσκολίες καλύτερη ποιότητα ζωής.

Η ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου ενημερώνει τις οικογένειες που ενδιαφέρονται τα παιδιά τους να παρακολουθήσουν το προσεχές σχολικό έτος τα προγράμματα της Πρώιμης Παρέμβασης ότι έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές των παιδιών. Γνωστοποιεί ότι τα δύο τμήματα που υπάρχουν λειτουργούν με άριστες συνθήκες και προδιαγραφές.

Σε ένα κτίριο υψηλής λειτουργικότητας και αισθητικής με αίθουσες ευρύχωρες, ευάερες και ευήλιες. Σε ένα περιβάλλον με πλούσιο εξειδικευμένο εποπτικό υλικό, ευχάριστο, ασφαλές και φιλικό.

Κυρίως όμως με ειδικούς παιδαγωγούς και βρεφονηπιοκόμο που εφαρμόζουν εξατομικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα με στόχο: α. την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών στο γνωστικό, εννοιολογικό, ψυχοκινητικό, ψυχοσυναισθηματικό τομέα β. την καλλιέργεια δεξιοτήτων σχολικής ετοιμότητας και γ. την κοινωνική τους ένταξη.

Στο τμήμα υπάρχει και νοσηλεύτρια, για την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ανάγκης.

Παράλληλα με τα εκπαιδευτικά προγράμματα τα παιδιά στον ίδιο χώρο έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν τις ατομικές τους θεραπευτικές συνεδρίες (φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση) που είναι απαραίτητες για την αποκατάστασή τους.

Λειτουργεί και τμήμα Υποστηρικτικής Εναλλακτικής Επικοινωνίας που βοηθάει παιδιά με μη λεκτική επικοινωνία να επικοινωνήσουν μέσω προγραμμάτων με το περιβάλλον. 

Και στο άμεσο κοντινό μέλλον θα λειτουργήσει θερμαινόμενη θεραπευτική πισίνα. 

Στόχος της ΕΛΕΠΑΠ να επιτευχθεί το βέλτιστο αναπτυξιακό όφελος μέσα από μια ολιστική προσέγγιση της αποκατάστασης στην κρίσιμη περίοδο της πρώτης παιδικής ηλικίας, αποδεσμεύοντας παράλληλα τους γονείς από τις απαιτήσεις της αποκλειστικής φροντίδας του παιδιού με ειδικές ανάγκες κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η έγκαιρη εγγραφή στα τμήματα της πρώιμης θεραπευτικής και εκπαιδευτικής παρέμβασης, δίνει τη δυνατότητα στη διοίκηση της ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου να προβλέψει, να σταθμίσει, να εκτιμήσει και να προγραμματίσει τη λειτουργία της πρώιμης θεραπευτικής και εκπαιδευτικής παρέμβασης για το νέο σχολικό έτος (2022-2023).

Τηλέφωνο Εγγραφών: Καθημερινά στο 26410-55035