ΕΛ.ΤΑ.: Νέες θέσεις στο Αγρίνιο

Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) – Προκήρυξη «Θέση Ευθύνης Στάθμης Τομέα».

∆ικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία στελέχωσης θέσεως ευθύνης στάθμης Τομέα Διεύθυνσης Κεντρικής Υπηρεσίας και Περιφερειακών Διευθύνσεων έχει το προσωπικό που ανήκει στην κατηγορία Προσωπικού Διοίκησης με προσόντα ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ και έχει συμπληρώσει τρία χρόνια στην αντίστοιχη κατηγορία.

Η προκήρυξη αφορά υπαλλήλους από το εσωτερικό περιβάλλον της εταιρείας ΕΛΤΑ ΑΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στην αξιολόγηση απαιτείται να στείλουν Αίτηση – Δήλωση καθώς και Βιογραφικό Σημείωμα στο prokirixeis@elta-net.gr από 09.05 έως 13.05.2022 και ώρα 16:00.

Σημαντικό: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ΤΩΡΑ», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο.
Εγγραφή ΕΔΩ

Τομέας του Κεντρικού Καταστήματος Αγρινίου της Περιφερειακής Δ/νσης Διανομής Αττικής, Στερεάς Ελλάδας & Αιτωλοακαρνανίας