Ελαιουργικοί Φορείς: Τι πρέπει να κάνουν για την προκαταβολή

Σύμφωνα με σχετική τροποποίηση, όπως αυτή δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, κάθε εγκεκριμένη Ο.Ε.Φ. δύναται να λάβει προκαταβολή, κατόπιν αιτήματός της έως 15 Οκτωβρίου 2021 στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., η οποία κυμαίνεται από 30% έως 90% της ενίσχυσης του εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού του προγράμματος.

Η προκαταβολή θα δοθεί έως 15 Νοεμβρίου 2021.

Κάθε Ο.Ε.Φ. οφείλει να απορροφήσει το σύνολο της προκαταβολής μέχρι 31 Μαρτίου 2022 για το 1ο έτος εκτέλεσης του προγράμματος εργασίας.

Το αίτημα αποδέσμευσης της εγγύησης προκαταβολής 1ου έτους εκτέλεσης του προγράμματος εργασίας υποβάλλεται μαζί με το αίτημα εκκαθάρισης του 1ου έτους.

Σημειώνουμε ότι κάθε Ο.Ε.Φ. υποχρεούται να ανοίξει άτοκο τραπεζικό λογαριασμό (ένα για κάθε έτος), ο οποίος θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για όλες τις οικονομικές συναλλαγές που αφορούν στην εξόφληση καθαρής αξίας, Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), κατά περίπτωση προβλεπόμενων φόρων και κρατήσεων επιμελητηρίων, που θα πραγματοποιούνται για την υλοποίηση του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας Ο.Ε.Φ.

Αναλυτικά όλες οι προβλεπόμενες αλλαγές στο ΦΕΚ που θα βρείτε ΕΔΩ.

e-ea.gr