Τα επίσημα αποτελέσματα για τις εκλογές στην Ένωση Αστυνομικών Ακαρνανίας

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας ανακοινώνει τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών που έλαβαν χώρα την 14-11-2021 και 15-11-2021 στο Εκλογικό Τμήμα Αγρινίου, από τη δια ζώσης και ηλεκτρονική ψηφοφορία και συγκεκριμένα:

Από την καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης των υποψηφίων και των ξεχωριστών ψηφοδελτίων, συνολικά ψήφισαν  428 μέλη της Ένωσης και βρέθηκαν  422  έγκυρα ψηφοδέλτια, άκυρα ψηφοδέλτια και 3 λευκά ψηφοδέλτια. 

Βρέθηκε, ότι έλαβαν οι συνδυασμοί και οι υποψήφιοι, τους σταυρούς προτίμησης που αναγράφονται δίπλα στο όνομα τους με την σειρά που καταγράφονται στο ψηφοδέλτιο:

Α. Ο συνδυασμός «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» με Επικεφαλής τον ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ Χρήστο έλαβε αριθμό ψηφοδελτίων 312 ως εξής:

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Επικεφαλής: ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος
1 ΓΕΩΡΓΑΣ Χαράλαμπος 201
2 ΓΙΑΝΝΑΚΑ Μαρία 48
3 ΓΙΑΝΝΟΣ Δημήτριος 49
4 ΓΚΟΥΒΑ Δήμητρα 98
5 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος 74
6 ΔΙΩΤΗΣ Νικόλαος 278
7 ΖΑΦΕΙΡΗΣ Ανδρέας 125
8 ΚΑΝΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δημοσθένης 72
9 ΚΑΡΡΑΣ Ευάγγελος 81
10 ΚΟΛΙΟΣ Νικόλαος 117
11 ΚΟΥΤΡΗΣ Κωνσταντίνος 23
12 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Νεκτάριος 87
13 ΜΗΝΑΣ Γεώργιος 90
14 ΜΠΑΪΡΑΜΗΣ Νικόλαος 115
15 ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΥ Μαρία 177
ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Επικεφαλής: ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος
1 ΑΥΔΗΣ Παναγιώτης 138
2 ΔΙΩΤΗΣ Νικόλαος 256
3 ΖΑΦΕΙΡΗΣ Ανδρέας 115
4 ΚΑΝΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δημοσθένης 51
5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Λάζαρος 88
6 ΜΠΑΪΡΑΜΗΣ Νικόλαος 89
7 ΝΑΚΗΣ Νικόλαος 63
8 ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ Ευάγγελος 135
9 ΡΕΒΥΘΗΣ Θεόδωρος 98
10 ΣΑΜΑΝΤΑΣ Φώτιος 38
11 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Κωνσταντίνος 48
12 ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΥ Μαρία 127
13 ΤΑΜΠΑΚΕΛΗΣ Δημοσθένης 71
14 ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Σωκράτης 109
15 ΤΣΙΡΩΝΗΣ Αθανάσιος 52
16 ΦΡΑΓΚΑΘΟΥΛΑΣ Αθανάσιος 84

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1 ΑΥΔΗΣ Παναγιώτης 146
2 ΔΟΥΚΑΣ Πέτρος 143
3 ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ Γεώργιος 105
4 ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ Ιωάννης 116
5 ΣΑΜΑΝΤΑΣ Φώτιος 43

 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
1 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος 35
2 ΚΑΡΑΤΖΙΝΗΣ Ηλίας 24
3 ΚΟΛΥΔΑΣ Χαράλαμπος 26
4 ΚΟΝΤΟΣ Σπυρίδων 49
5 ΜΠΑΝΙΑΣ Νικόλαος 74
6 ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ Ευάγγελος 73

 

Β. Ο συνδυασμός «ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» 

Ανανεωτική Συνδικαλιστική Κίνηση Αστυνομικών  Ακαρνανίας (Α.Σ.Κ.Α.Α.)  Ανεξάρτητη Μαχητική Ακαρνανία

έλαβε αριθμό ψηφοδελτίων 110 ως εξής:

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1 ΒΛΑΧΟΣ Σπυρίδων 42
2 ΓΙΩΤΑΚΗΣ Νικόλαος 53
3 ΓΟΥΡΟΥΝΑΣ Γεώργιος 34
4 ΚΟΜΠΛΙΤΣΗΣ Ιωάννης 51
5 ΚΥΡΙΑΖΗΣ Ευθύμιος 37
6 ΛΙΑΜΕΤΗ Άννα 67
7 ΜΠΟΥΚΟΣ Μιχαήλ 36
8 ΠΑΤΣΙΑΣ Χρήστος 26
9 ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος 87
10 ΡΟΥΣΗΣ Δημήτριος 66
11 ΣΤΑΣΙΝΟΣ Νεκτάριος 60
12 ΣΤΑΥΡΕΛΟΣ Δημήτριος 32
13 ΧΑΝΤΖΗΣ Δημήτριος 34
ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ Π.Ο.ΑΣ.Υ.
1 ΓΙΩΤΑΚΗΣ Νικόλαος 55
2 ΓΟΥΡΟΥΝΑΣ Γεώργιος 47
3 ΚΟΜΠΛΙΤΣΗΣ Ιωάννης 56
4 ΚΥΡΙΑΖΗΣ Ευθύμιος 46
5 ΛΙΑΜΕΤΗ Άννα 72
6 ΠΑΤΣΙΑΣ Χρήστος 37
7 ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος 83
8 ΡΟΥΣΗΣ Δημήτριος 74
9 ΣΤΑΥΡΕΛΟΣ Δημήτριος 46

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1 ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΣ Βασίλειος 81
2 ΛΑΣΚΑΡΗΣ Γρηγόριος 24
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
1 ΓΟΥΡΟΥΝΑΣ Γεώργιος 39
2 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος 50

Σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία και με το σύστημα της απλής αναλογικής και τα άρθρα 10, 11, 12 και 13 του Ν. 1264/82 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 3938/11 και ισχύει, ο συνδυασμός «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» λαμβάνει επτά (7) έδρες από τις εννέα (9) συνολικά έδρες του Δ.Σ. και ο συνδυασμός «ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» Ανανεωτική Συνδικαλιστική Κίνηση Αστυνομικών  Ακαρνανίας (Α.Σ.Κ.Α.Α.) – Ανεξάρτητη Μαχητική Ακαρνανία, λαμβάνει δύο (2) έδρες από τις εννέα (9) συνολικά έδρες του Δ.Σ.

 

Για το Δ.Σ. εκλέγονται ως τακτικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας:

«ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»
1 . ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος (ως επικεφαλής)
2 . ΔΙΩΤΗΣ Νικόλαος

 

3 . ΓΕΩΡΓΑΣ Χαράλαμπος
4 . ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΥ Μαρία
5. ΖΑΦΕΙΡΗΣ Ανδρέας

  1. ΚΟΛΙΟΣ Νικόλαος
  2. ΜΠΑΪΡΑΜΗΣ Νικόλαος

«ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» Ανανεωτική Συνδικαλιστική Κίνηση Αστυνομικών  Ακαρνανίας (Α.Σ.Κ.Α.Α.) – Ανεξάρτητη Μαχητική Ακαρνανία.
1 . ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος
2 . ΛΙΑΜΕΤΗ Άννα

Για αντιπροσώπους στην Π.Ο.ΑΣ.Υ. εκλέγονται εννέα (9) ως τακτικά μέλη, επτά (7) πρώτοι από τον συνδυασμό «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ», δύο (2) πρώτοι από το συνδυασμό «ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» Ανανεωτική Συνδικαλιστική Κίνηση Αστυνομικών  Ακαρνανίας (Α.Σ.Κ.Α.Α.) – Ανεξάρτητη Μαχητική Ακαρνανία και έχουν ως εξής:

«ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»
1 . ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος (ως επικεφαλής)
2 . ΔΙΩΤΗΣ Νικόλαος
3 . ΑΥΔΗΣ Παναγιώτης
4 . ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ Ευάγγελος

  1. ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΥ Μαρία

6.ΖΑΦΕΙΡΗΣ Ανδρέας

  1. ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Σωκράτης.

 

«ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» Ανανεωτική Συνδικαλιστική Κίνηση Αστυνομικών  Ακαρνανίας (Α.Σ.Κ.Α.Α.) – Ανεξάρτητη Μαχητική Ακαρνανία.
1 . ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος
2 . ΡΟΥΣΗΣ Δημήτριος

Ως εκπρόσωπος της Ε.Υ.Α. Ακαρνανίας στο συμβούλιο μεταθέσεων Δ.Α. Ακαρνανίας εκλέγεται ο ΜΠΑΝΙΑΣ Νικόλαος ως τακτικό μέλος και ως αναπληρωματικό μέλος ο ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ Ευάγγελος από τον συνδυασμό «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ».

Τέλος, για την Ελεγκτική Επιτροπή, εκλέγονται ως τακτικά μέλη: ο ΑΥΔΗΣ Παναγιώτης και ΔΟΥΚΑΣ Πέτρος με τον συνδυασμό «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» και ο ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΣ Βασίλειος από τον συνδυασμό «ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» Ανανεωτική Συνδικαλιστική Κίνηση Αστυνομικών  Ακαρνανίας (Α.Σ.Κ.Α.Α.)  Ανεξάρτητη Μαχητική Ακαρνανία.

Η ψηφοφορία διεξήχθη ομαλά χωρίς να διατυπωθεί ένσταση και έληξε με απόφαση της εφορευτικής επιτροπής την 15/11/2021 και ώρα 19:00, σύμφωνα με τα αποφασισθέντα στην Γενική Συνέλευση της Ένωσης.