Επιτραπέζια ελιά: Ομαλοποιείται η αγορά

Με την πλήρη συµµετοχή των εκπροσώπων µελών, τόσο του πρωτογενή, όσο και του δευτερογενή και τριτογενή τοµέα του κλάδου της επιτραπέζιας ελιάς, πραγµατοποιήθηκε διαδικτυακά η 6η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εθνικής Διεπαγγελµατικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς.

Στη συνέλευση συµµετείχε και η Γενική Γραµµατέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Χριστίνα Καλογήρου, η οποία µετέφερε τον χαιρετισµό του Υπουργού Σπήλιου Λιβανού, ο οποίος δεν κατέστη δυνατόν να παραστεί λόγω ανειληµµένων υποχρεώσεων.

Τα θέµατα που συζητήθηκαν στη Γενική Συνέλευση αφορούσαν σε θέµατα του κλάδου των επιτραπέζιων ελιών, ενώ µεγάλη συµµετοχή στη συζήτηση υπήρξε από όλους τους παρευρισκόµενους.

Ο Πρόεδρος της ΔΟΕΠΕΛ, Γεώργιος Ντούτσιας, πήρε τον λόγο αρχικά καλωσορίζοντας τα νέα µέλη της Εθνικής ΔΟΕΠΕΛ και συνέχισε µε την ανάλυση των θεµάτων.

Αρχικά αναφέρθηκε στην αναγνώριση της ΔΟΕΠΕΛ σε εθνική στις 10/11/2020, µετά από πέντε µήνες από την κατάθεση του φακέλου αναγνώρισης, τονίζοντας την σηµαντική συµβολή των µελών της Οργάνωσης και την άµεση ανταπόκριση τους σχετικά µε τα απαιτούµενα στοιχεία αντιπροσωπευτικότητας.

Συνέχισε µε την επισκόπηση των ελαιοκοµικών περιόδων 2019/20 και 2020/21ν ανά ποικιλία:

 • ποικιλία Χαλκιδική: την περίοδο 2019/20 σηµειώθηκαν προβλήµατα µειωµένης παραγωγής από το χαλάζι που ενέσκηψε τον Ιούλιο 2019 στην Π.Ε. Χαλκιδικής, που είχε σαν αποτέλεσµα την σηµαντική αύξηση των τιµών παραγωγού αλλά και της διάθεσης/εξαγωγής του τελικού προϊόντος οφειλόµενη στις αυξηµένες τιµές άλλα και στην πανδηµία Covid-19. Την περίοδο 2020/21 που διανύουµε η εσοδεία υπήρξε κανονική από πλευράς µεγέθους και ποιότητας. Η απορρόφηση του ελαιόκαρπου από τα χέρια των ελαιοπαραγωγών ήταν οµαλή, όµως µε οριακές τιµές παραγωγού. Η διάθεση του έτοιµου προϊόντος στην αρχή υπήρξε σπασµωδική όµως οµαλοποιήθηκε στην συνέχεια.
 • ποικιλία Αµφίσσης: την ελαιοκοµική περίοδο 2019/20 η παραγωγή ήταν µέτρια. Η απορρόφηση του ελαιόκαρπου από τα χέρια των παραγωγών υπήρξε οµαλή, µε τιµές µερικώς αυξηµένες. Η διάθεση/εξαγωγή του προϊόντος δεν παρουσίασε προβλήµατα. Η εσοδεία την περίοδο 2020/21 χαρακτηρίζεται ως µέτρια προς κανονική που κάλυψε τις ανάγκες της χώρας σε έτοιµο προϊόν. Οι τιµές παραγωγού του πράσινου καρπού ήταν µικρότερες από την περασµένη εσοδεία.
 • ποικιλία Καλαµάτα: Η διατάραξη της αγοράς του ηµιέτοιµου προϊόντος εσοδείας 2018/19 που ξεκίνησε τον Μάϊο-Ιούνιο 2019, συνεχίστηκε και κατά την διάρκεια της περιόδου 2019/20. Τα προβλήµατα διάθεσης του ηµιέτοιµου προϊόντος από τα χέρια των ελαιοπαραγωγών (µικρή ζήτηση/µεγάλη προσφορά) των δυο προηγούµενων ελαιοκοµικών περιόδων 2018/19 και 2019/20, οδήγησε µεγάλο µέρος του ελαιόκαρπου εσοδείας 2020/21 της ποικιλίας, ιδιαίτερα των λιγότερο εµπορεύσιµων µεγεθών, στην ελαιοποίηση. Οι τιµές παραγωγού κατακρηµνίσθηκαν και λόγω των αποθεµάτων δύο εσοδειών (2018/19 και 2019/20) που παρέµειναν στα χέρια των ελαιοπαραγωγών, αλλά και λόγω της επιφυλακτικότητας των µονάδων µεταποίησης/εξαγωγής για την προµήθεια του προϊόντος, αφού λόγω Covid-19 ακυρώθηκαν παραγγελίες και ανεβλήθη η εκτέλεση συµβολαίων από πελάτες του εξωτερικού του κλάδου HoReca που απορροφά περίπου το 70% των εξαγωγών του προϊόντος. Οι τιµές παραγωγού κυµαίνονται σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα σε σχέση µε τις τιµές της περιόδου 2019/20, αλλά απέχουν ακόµη από τα κανονικά επίπεδα τιµών.

Με την ελπίδα ότι, διανύουµε την µετά-Covid-19 εποχή εκτιµάται ότι, η αγορά αρχίζει να οµαλοποιείται και ότι από το φθινόπωρο 2021 θα οδηγηθεί στα κανονικά επίπεδα.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην εκδίκαση στο ΣΤΕ την 1/6/2021 της αίτησης ενός Μεσσηνιακού Συλλόγου για την ακύρωση της υπ’ αριθµ.331/20735/26.2.2018/ΦΕΚ 648/Β Υπουργικής Απόφασης του ΥπΑΑΤ (απόφαση Αποστόλου) η οποία ως σολοµώντεια λύση έλυσε τον γόρδιο δεσµό των εµποδίων στην εξαγωγή 65,000 τον. έτοιµου προϊόντος της π. Καλαµάτα.

Υπέρ της µη ακύρωσης της παραπάνω απόφασης του ΥπΑΑΤ παραστάθησαν µε συνηγόρους τους εκτός από το ΥπΑΑΤ, η Εθνική ΔΟΕΠΕΛ, η ΠΕΜΕΤΕ, 12 εξαγωγικές επιχειρήσεις, τα Επιµελητήρια Αιτωλοακαρνανίας, Λακωνίας και Φθιώτιδας και οι Δήµοι Μεσολογγίου, Αγρινίου και Στυλίδας.

Τόνισε δε επιγραµµατικά οτι οι προσφεύγοντας στο ΣΤΕ Μεσσήνιοι ουδέποτε θέλησαν να αντιληφθούν:

 • την ανάγκη να “βλέπουµε το δάσος και όχι το δέντρο”,
 • την εθνικότητα του θέµατος,
 • το όφελος των ελαιοπαραγωγών και των µεταποιητικών/εξαγωγικών επιχειρήσεων της χώρας που έχουν επενδύσει επί 90 χρόνια στο Brand Name της ποικιλίας “Kalamata olives” και
 • κατ΄επέκταση την ζηµιά που θα προκαλέσει στο ΑΕΠ της χώρας,

Επισήµανε ότι, οι προσφεύγοντες κατά της Απόφασης Μεσσήνιοι δεν εµποδίζονται καθόλου να πωλούν και να εξάγουν το προϊόν τους και µε την ονοµασία της προέλευσης ΠΟΠ “Ελιά Καλαµάτας”/PDO “Elia Kalamatas” και µε τον εµπορικό τύπο της ποικιλίας Kalamata olives.

Έγινε αναφορά στην καταβολή της ενίσχυσης λόγω Covid-19 των ελαιοπαραγωγών της ποικιλίας Καλαµάτα καθώς και για την πρόθεση του ΥπΑΑΤ για καταβολή αντίστοιχης ενίσχυσης των παραγωγών των επιτραπέζιων ποικιλιών Χαλκιδικής και Αµφίσσης.

Τέλος, όλοι οι εκπρόσωποι ενηµερώθηκαν λεπτοµερώς για τους λόγους µη αποδοχής του Προγράµµατος της ΔΟΕΠΕΛ στο πλαίσιο των Καν.(ΕΕ) 1308/2013 και 611/2014 για Ο.Ε.Φ. που γνωστοποιήθηκαν µε έγγραφο στο ΥπΑΑΤ τονίζοντας ότι, ο τρόπος ελέγχου και κατανοµής των κονδυλίων θέτει σε αµφισβήτηση:

 • το χρόνο έκδοσης των αποτελεσµάτων
 • τον τρόπο ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων
 • τα αποτελέσµατα του ελέγχου
 • την πλήρη αδιαφάνεια

Η Γεν.Γραµµατέας του ΥπΑΑΤ κα Χρ. Καλογήρου η οποία παρακολούθησε τις εργασίες την Γ.Σ. εξέφρασε την υποστήριξη του ΥπΑΑΤ στον κλάδο των επιτραπέζιων ελιών και στην εξαγωγική δυναµική του προϊόντος.

e-ea.gr