Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Κοινότητα Αβαρίκου του Δήμου Θέρμου

Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Κοινότητα Αβαρίκου του Δήμου Θέρμου, θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες τμημάτων δημοτικής οδοποιίας κοινότητας Αβαρίκου Δήμου Θέρμου», προϋπολογισμού 40.645,00 €, όπως ενημερώνει με ανάρτησή του ο Δήμαρχος Θέρμου κ. Σπύρος Κωνσταντάρας:

Υπεγράφη σήμερα η σύμβαση του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες τμημάτων δημοτικής οδοποιίας κοινότητας Αβαρίκου Δήμου Θέρμου», προϋπολογισμού 40.645,00 €.

Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από τον ενάριθμο 2003ΣΕ05500005 (ΣΑΕ 055) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Με το παρόν έργο θα πραγματοποιηθούν εργασίες ασφαλτόστρωσης, στην Κοινότητα Αβαρίκου, του Δήμου Θέρμου. Ειδικότερα, θα γίνει ασφαλτόστρωση επί τσιμεντόστρωσης τμήματος συνολικού μήκους 680,00 μ. περίπου, από τη διασταύρωση με την Επαρχιακή Οδό Θέρμου – Λουτρών -Στάχτης και προς τον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας, για αποκατάσταση των φθορών σε αυτό οι οποίες προκλήθηκαν από θεομηνίες.