Ερωτήσεις που κατέθεσαν Δημοτικοί Σύμβουλοι στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο

Προς: κ. Νικόλαο Καραπάνο,

Δήμαρχο Ι.Π. Μεσολογγίου

κ. Δήμαρχε, παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

 

  • Στις 16/5 και 18/5 με σχετικές αποφάσεις σας, προβήκατε σε τρεις (3) απευθείας αναθέσεις για προμήθεια μπετόν συνολικού ύψους 42.887,88 ευρώ με ΦΠΑ στην εταιρεία «Κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Ε.», ο οποίος τυγχάνει να είναι δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής δημοτικής παράταξης. Με αντίστοιχες αποφάσεις σας στις 22/5/2017 κάνατε ανάκληση, προφανώς αντιλαμβανόμενος το παράνομο και προκλητικό της υπόθεσης, με δεδομένο ότι υπάρχει κώλυμα και ασυμβίβαστο για αναθέσεις σε δημοτικούς συμβούλους ποσού άνω των 5.000 ευρώ, μπορείτε να εξηγήσετε στο σώμα τι ακριβώς επιδιώκετε με τέτοιου είδους πρακτικές;
  • Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις η αποκατάσταση των πεζοδρομίων στη Δημοτική Κοινότητα Κατοχής δεν προβλέπεται στο έργο της αποχέτευσης από την υφιστάμενη εργολαβία. Αυτό σε συνδυασμό με την, κατά κοινή ομολογία, απαράδεκτη επαναφορά του υφιστάμενου οδοστρώματος στην προτεραία κατάσταση δημιουργεί τουλάχιστον αρνητικούς σχολιασμούς. Τι σκοπεύετε να πράξετε επί του προκειμένου;
  • Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων; Έχετε εξοφλήσει μέσω των ληξιπρόθεσμων τρέχουσες οφειλές που πιστοποιήθηκαν μετά από δικαστικές αποφάσεις ή διαταγές πληρωμής και δεν συμπεριλαμβάνονται στην αρχική λίστα των ληξιπρόθεσμων οφειλών;

 

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Συνδυασμού

«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»

Π. Παπαδόπουλος

Δ. Κοκοτός