Ερώτηση για την κατάσταση και την ανάγκη ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών μονάδων Αιτ/νίας

Με παρέμβασή τους προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τον Υπουργό Εσωτερικών, οι βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Αιτωλοακαρνανίας , Μαρία Τριανταφύλλου,Γιώργος Βαρεμένος, καθώς και ο βουλευτής Τριαντάφυλλος Μηταφίδης ρωτούν, εάν έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή δεδομένων της κτιριακής υποδομής  των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Αιτωλοακαρνανίας. Οι βουλευτές επισημαίνουν, ότι η  διαδικασία, που είχε ξεκινήσει στις αρχές του 2016 με πρωτοβουλία του ΥΠΠΕΘ για όλη τη χώρα, σε συνδυασμό με  τη δημόσια πρόσκληση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών μονάδων, είναι θέμα μείζονος σημασίας από τα αρμόδια Υπουργεία,  σε συνεργασία με τους Δήμους του νομού ,προκειμένου να σχεδιαστούν οι κατάλληλες παρεμβάσεις και διορθωτικές ενέργειες για την ομαλή λειτουργία και χρηστικότητα των εκπαιδευτικών μονάδων.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης αναλυτικά:

Το Υπουργείο Παιδείας , Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1250/Α2/07-01-2016 έγγραφο του, με θέμα: «Καταγραφή δεδομένων κτιριακής υποδομής σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» και με το έγγραφο ,αρ. πρωτ. 38882/Α2/04-03-2016, με θέμα: «Οδηγίες για την καταγραφή δεδομένων κτιριακής υποδομής σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», ζήτησε τη συγκέντρωση στοιχείων και την καταγραφή της κατάστασης των κτιριακών υποδομών των σχολικών μονάδων στη χώρα.

Τα παραπάνω έγγραφα στάλθηκαν, στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των σχολικών μονάδων και σε όλες τις Περιφερειακές διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με το έγγραφο των οδηγιών για την καταγραφή των δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα myschool , μετείχαν οι κατά τόπους Διευθυντές και προτείνονταν η συνδρομή των μηχανικών, υπαλλήλων των Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων, για την ορθότερη αποτύπωση τους. Στην καρτέλα καταχώρισης των δεδομένων, υπήρχε πρόβλεψη και για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων. Εν συνεχεία ,από την ειδική υπηρεσία διαχείρισης ε.π. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, είχε γίνει δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος στις 4-6-2018, για το πρόγραμμα 4.C.1.1.-A2 «Επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές πλην υποδομών υγείας για ενεργειακή αναβάθμιση και την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας». Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων για την εν λόγω δράση ήταν η 20-9-2018. Στο εν λόγω πρόγραμμα μπορούσαν, να ενταχθούν σχολικές μονάδες, με σκοπό την ενεργειακή τους αναβάθμιση.

Επίσης το πρόγραμμα 4.C.1.1.- A2 έχει ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων, όπως, στη θερμομόνωση, στην αντικατάσταση κουφωμάτων, αντικατάσταση συστημάτων ψύξης – θέρμανσης κλπ. και αποτελεί  σημαντική παρέμβαση στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας τους εν όψει μάλιστα της χειμερινής περιόδου.

Επειδή , το ζήτημα της σχολικής στέγης είναι υποχρέωση της Πολιτείας, που οφείλει να εξασφαλίσει στους μαθητές/στις μαθήτριες κτήρια, που να καλύπτουν τις σύγχρονες παιδαγωγικές τους ανάγκες

Επειδή, η υγεία μαθητών/μαθητριών και των εκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού εξαρτάται άμεσα από την αρτιότητα των σχολικών κτηριακών υποδομών

Επειδή,  η ενεργειακή αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών είναι προτεραιότητα της Πολιτείας, αφού οι κατάλληλες παρεμβάσεις συντελούν στην εύρυθμη λειτουργία τους

Επειδή, τα τελευταία χρονιά πραγματοποιούνται στη Δυτική Ελλάδα επαναλαμβανόμενα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως πλημμύρες

Επειδή, η Δυτική Ελλάδας είναι ιδιαίτερα σεισμογενής περιοχή και οι σχολικές μονάδες πρέπει να είναι πλήρως προετοιμασμένες

 

Με βάση τα παραπάνω, ερωτούνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

  1. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταγραφής των στοιχείων σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 1250/Α2/07-01-2016 έγγραφό του Υπουργείου Παιδείας για την καταγραφή της κτιριολογικής κατάστασης των δημόσιων σχολικών μονάδων, όπως αυτά εξειδικεύονται και αναλύονται στο με αρ. πρωτ. 38882/Α2/04-03-2016 έγγραφο (βασικά στοιχεία, έτος κατασκευής, εξυπηρέτηση ΑμεΑ, ενεργειακή αναβάθμιση κ.ά.) για το νομό Αιτωλοακαρνανίας;
  2. Τι πρόκειται, να πράξει και με ποιο το χρονοδιάγραμμα, το αρμόδιο Υπουργείο, για τα καταγεγραμμένα προβλήματα των σχολικών μονάδων  δικαιοδοσίας  της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας του νομού Αιτωλοακαρνανίας προκειμένου αυτά να αντιμετωπιστούν;
  3. Υπάρχουν σχολικές μονάδες στο νομό, που αντιμετωπίζουν σοβαρά κτηριακά προβλήματα, ώστε, να απαιτείται η ανέγερση νέων σχολικών κτηρίων για την αντιμετώπιση του στεγαστικού τους προβλήματος;
  4. Όσο αφορά στην ενεργειακή τους αναβάθμιση σύμφωνα με το πρόγραμμα 4.C.1.1.- A2 πόσες και ποιες σχολικές μονάδες του νομού Αιτωλοακαρνανίας έχουν ενταχθεί;
  5.  Ποιοι δήμοι του νομού του νομού Αιτωλοακαρνανίας , είχαν υποβάλλει αντίστοιχη μελέτη, ώστε να ενταχθούν στο πρόγραμμα  για ενεργειακή αναβάθμιση, οι σχολικές μονάδες, που βρίσκονται στην δικαιοδοσία τους;
  6. Θα υπάρξει μελλοντικά αντίστοιχο πρόγραμμα, ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών μονάδων, από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας;

 

Παρακαλούμε, όπως καταθέσετε:

1) Τα στοιχεία από την ολοκλήρωση καταγραφής της κτιριολογικής κατάστασης, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 1250/Α2/07-01-2016 έγγραφό του Υπουργείου Παιδείας των δημόσιων σχολικών μονάδων του νομού Αιτωλοακαρνανίας όπως αυτά εξειδικεύονται και αναλύονται στο με αρ. πρωτ. 38882/Α2/04-03-2016 έγγραφο.

2) Τις εκθέσεις με τις συνιστώμενες προτάσεις και προτεινόμενα μέτρα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα καταγεγραμμένα προβλήματα καθενός από σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Αιτωλοακαρνανίας.

 

Η ερωτώσα Βουλευτής

Τριανταφύλλου Μαρία

Βαρεμένος Γιώργος

Μηταφίδης Τριαντάφυλλος