Ερώτηση Σ. Σακοράφα για μοριοδότηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών – Κενά και στην Αιτ/νία

Προς: Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Νίκη Κεραμέως.
Θέμα: Προβλήματα Μοριοδότησης του ν. 4589/2019 και

Επανεξέταση της ρύθμισης του άρθρ. 58 του ν. 4653/2020.

Με την εφαρμογή του νέου συστήματος διορισμών εκπαιδευτικών, βάσει των διατάξεων του ν. 4589/2019 (γνωστό και ως “προσοντολόγιο Γαβρόγλου”), προκύπτουν, μέχρι και σήμερα, περίπου 500 κενά, τα οποία αποδεικνύουν την ουσιαστική αποτυχία του νόμου.

Είναι γνωστό ότι κύρια αιτία της μη κάλυψης των δεδομένων αναγκών στην εκπαίδευση αποτελεί η νομοθετική απαξίωση του κριτηρίου της εκπαιδευτικής εμπειρίας και προϋπηρεσίας.

Αναφέρεται ειδικά ότι η συμμετοχή σε μεταπτυχιακό διάρκειας ενός έτους, ανεξάρτητα από τη συνάφεια με το αντικείμενο της εκπαίδευσης, μοριοδοτείται με 20 μόρια, ενώ – αντίστοιχα – η προϋπηρεσία ενός έτους μοριοδοτείται στην καλύτερη περίπτωση μόνο με 9.

Η ελλειμματική μοριοδότηση της προϋπηρεσίας δημιουργεί άνιση και άδικη μεταχείριση σε βάρος των αναπληρωτών, ενώ πρέπει να λαμβάνεται πάντοτε υπόψη ότι πολλοί αναπληρωτές κάλυψαν πάγιες και διαρκείς ανάγκες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε δυσμενέστατες συνθήκες, σε δυσπρόσιτες περιοχές και στην παραμεθόριο.

Δυστυχώς, η στάση της Πολιτείας απέναντι στους αναπληρωτές επιδεινώθηκε ανεπίτρεπτα με τον ευθύ νομοθετικό εκβιασμό του άρθρου 58 του ν. 4653/2020, που προβλέπει αδικαιολόγητη “ποινή” 3ετούς αποκλεισμού από τους πίνακες προσλήψεων, σε περίπτωση μη ανάληψης υπηρεσίας.

Επειδή κατά κανόνα, αντίθετα με την εδώ εξεταζόμενη περίπτωση, στις διαδικασίες διορισμών η εμπειρία και προϋπηρεσία εκτιμάται ως κριτήριο (σωστά) με αυξημένη μοριοδότηση, όπως π.χ. στις διαδικασίες του ΑΣΕΠ.

Επειδή με τις παραπάνω ρυθμίσεις υποβαθμίζεται το κίνητρο των ενδιαφερομένων για την προσφορά υπηρεσιών και διδακτικού έργου και απαξιώνεται η πολύτιμη προσφορά των αναπληρωτών, που υλοποιείται κάτω από – συχνά – αντίξοες συνθήκες, σε όλη την έκταση της Επικράτειας.

Επειδή οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί είναι εργαζόμενοι με μειωμένα εργασιακά δικαιώματα σε σχέση με τους μόνιμους και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως λειτουργοί δεύτερης (Β΄) κατηγορίας.

Επειδή είναι γνωστό ότι οι αναπληρωτές καλύπτουν, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, πάγιες και διαρκείς ανάγκες της εκπαίδευσης, ως επιστημονικό προσωπικό, και δεν είναι επιτρεπτό να αντιμετωπίζονται υποτιμητικά από την ίδια την Πολιτεία στην ανάγκη τους για εργασία.

Επειδή η εμμονή στις συγκεκριμένες ρυθμίσεις προδιαγράφει τη διαρκή υποβάθμιση της Δημόσιας Εκπαίδευσης, λόγω της αναπόφευκτης ανά έτος αύξησης των κενών.

Ερωτάται η κ. Υπουργός

Υπάρχει η πρόθεση επανεξέτασης και αποκατάστασης της αδικίας που νομοθετήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 58 ν. 4653/2020, για τον 3ετή αποκλεισμό των αναπληρωτών από τους πίνακες διορισμών σε περίπτωση μη ανάληψης υπηρεσίας;

Υπάρχει η πρόθεση αποκατάστασης εύλογων ρυθμίσεων, με αύξηση της μοριοδότησης της προϋπηρεσίας, έτσι ώστε να εξαλειφθούν και τα κενά;

Υπάρχει η πρόθεση αποκατάστασης εύλογων ρυθμίσεων ως προς τη μοριοδότηση των μεταπτυχιακών, με κριτήριο την συνάφεια;

Η Ερωτώσα Βουλευτής

Σοφία Σακοράφα