Εστίαση Αγρινίου: «Νομικές ενέργειες ενάντια στην καταχρηστική ρήτρα αναπροσαρμογής»

 Νομικές ενέργειες ενάντια στην καταχρηστική ρήτρα αναπροσαρμογής και προς αποτροπή μελλοντικών διακοπών ηλεκτροδότησης.

Συνάδελφοι,
Κάθε μέλος που θέλει να συμμετάσχει στις νομικές ενέργειες που θα συντονιστούν από την Ένωση μας, σχετικά με την αποτροπή διακοπής ηλεκτροδότησης, εξ αιτίας της καταχρηστικής ρήτρας αναπροσαρμογής, θα πρέπει να προσκομίσει σε κλειστό φάκελο τα κάτωθι:

  1. Συμβόλαιο με τον πάροχο ενέργειας
    2. Λογαριασμούς του πρώτου τετραμήνου του 2021 (1/1/2021-30/4/2021)
    3. Λογαριασμούς του πρώτου τετραμήνου του 2022 (1/1/2022-30/4/2022)
    4. Υπεύθυνη δήλωση (χωρίς γνήσιο υπογραφής), που θα αναφέρει «θέτω στην διάθεση της Ένωσης Επαγγελματιών Εστίασης Αναψυχής & Ψυχαγωγίας Αγρίνιου και των νομικών εκπροσώπων της τα προσωπικά στοιχεία, καθώς και τους λογαριασμούς ενέργειας της επιχείρησης μου, κατά το νόμο (Γενικός Κανονισμός ΕΕ 2016/679).

Τονίζεται εξ αρχής πως όλες οι ενέργειες δεν έχουν κανένα εξασφαλισμένο αποτέλεσμα, είναι δε πιθανό να συσσωρευτούν μεγαλύτερα ποσά οφειλής στο μέλλον. Επίσης, το κόστος νομικών ενεργειών αναλαμβάνεται εξολοκλήρου από την Ένωση μας, χωρίς να επιβαρύνεται χρηματικά κανένας συνάδελφος.

Σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να δράσουμε από κοινού και να εξαντλήσουμε κάθε πρόσφορο μέσο για την διεκδίκηση των αιτημάτων μας.

                           Για το Δ.Σ.

                           ο Πρόεδρος                                                    Ο Νομικός Σύμβουλος

               Κωνσταντίνος Γ. Ναστούλης                                       Ιωάννης Γ. Ψάρρης