Σε ετήσια βάση να αντιμετωπίζονται οι αγρότες για την αποπληρωμή χρεών σε δόσεις

Το Αγροτικό και Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδας Α.Κ.Κ.ΕΛ. επισημαίνει μία αδικία και ανισονομία εις βάρος των αγροτών σε σχέση με την ρύθμιση για αποπληρωμή χρεών σε δόσεις. Επιστολή έχει σταλεί στα αρμόδια Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομικών με δεδομένο το προηγούμενο για το  ακατάσχετο αγροτικών επιδοτήσεων.

Οι αγρότες δεν είναι μισθωτοί που πληρώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα εισοδήματά τους δεν έχουν περιοδικότητα, συνεπώς είναι απολύτως άδικο να χάνουν την ρύθμιση αν δεν πληρώσουν εγκαίρως έναν μήνα.

Είναι απαραίτητο να υπάρξει πρόβλεψη ώστε οι αγρότες να έχουν την δυνατότητα να πληρώνουν συσσωρευτικά τα ποσά των δόσεων σε περίοδο ενός έτους, ώστε τις οποιεσδήποτε καθυστερήσεις από τρίτους στην πληρωμή των αγροτών, να μην τις υφίστανται οι αγρότες με απώλεια της ρύθμισης!

Η πληρωμή των δόσεων συσσωρευτικά μέχρι σε περίοδο ενός έτους αποτελεί λύση αφού θα μπορούν να πληρώσουν πολλές δόσεις μαζεμένες όταν πληρωθούν οι ίδιοι ακόμη και με καθυστέρηση. Δεδομένου ότι μέχρι τον Δεκέμβριο το κράτος έχει υποχρέωση να καταβάλλει στους αγρότες τα εν λόγω ποσά, αντίστοιχα η προθεσμία πληρωμής να συνδεθεί με αυτό και οι αγρότες να έχουν προθεσμία μέχρι τον Δεκέμβριο ή συνδεδεμένη με την καταβολή αν το κράτος τις καθυστερήσει