Ημερίδα του Κ.Π.Ε. Θέρμου: Από το χθες στο σήμερα: Περιβάλλον-Πολιτισμός-Αειφορία

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Θέρμου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης διοργανώνει ημερίδα με θέμα:

 

«Από το χθες στο σήμερα: Περιβάλλον-Πολιτισμός-Αειφορία».

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 27 Μαΐου του 2017 στην αίθουσα εκδηλώσεων στο Δημαρχείο Θέρμου. Η ημερίδα πραγματοποιείτε σε συνεργασία με το Δήμο Θέρμου, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας Λευκάδας, τον Εκπολιτιστικό Όμιλο Θέρμου και τον σύλλογο «Φίλοι μουσείου Θέρμου». Απευθύνεται όχι μόνο στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Αιτωλοακαρνανίας, αλλά και σε όποιον ενδιαφέρεται να ενημερωθεί για την ιστορία της περιοχής μας.

Στόχος της ημερίδας είναι η επιμόρφωση και ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τη συσχέτιση του οικοσυστήματος της περιοχής και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Επίσης στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων και ανταλλαγής απόψεων για σημαντικά ζητήματα που αφορούν την αειφορική διαχείριση της περιοχής από τους προϊστορικούς χρόνους έως σήμερα.

Ο κ. Καράνης Ευάγγελος θα μιλήσει για την διασύνδεση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της μουσειοπαιδαγωγικής, που διαμορφώνει «τη δυναμική της περιβαλλοντικής συνέχειας», δίνοντας έμφαση στην διαγενεακή δικαιοσύνη, στη διασφάλιση των αναγκών όχι μόνο των τωρινών αλλά και µελλοντικών γενεών, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την προστασία του περιβάλλοντος.

Η αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας Λευκάδας κα. Μακραδήμα Λίνα θα αναφερθεί στην πλούσια ιστορία της περιοχής δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην Αιτωλική Συμπολιτεία (Κοινό των Αιτωλών) και τον ιστορικό ρόλο που αυτή διαδραμάτισε τόσο με την αντιμετώπιση της εισβολής των Γαλατών το 279 και 278 π.χ., οι οποίοι είχαν έρθει για να αποικήσουν στον ελλαδικό χώρο, αλλά και με την καθιέρωση του πρωτοποριακού πολιτεύματος της Ομοσπονδιακής Διακυβέρνησης που πρώτοι αυτοί εφάρμοσαν.

Ο κ. Σαγώνας Γεώργιος θα αναφερθεί στις παραδοσιακές μεθόδους πρωτογενούς παραγωγής συνδέοντας την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή με το σήμερα.

Η ημερίδα θα κλείσει με βιωματικές δράσεις και ξενάγηση στον Αρχαιολογικό χώρο και στο νέο Αρχαιολογικό μουσείο Θέρμου.

Την ημερίδα μπορούν να την παρακολουθήσουν όχι μόνο εκπαιδευτικοί αλλά και οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να ενημερωθεί για την ιστορική πορεία της περιοχής μας, η οποία είναι όντως πάρα πολύ σημαντική και ελάχιστοι από εμάς τη γνωρίζουν.

Με τη λήξη των εργασιών θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του κέντρου στην διεύθυνση: www.kpe-thermou.gr

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Ωρα

 

Εισηγητής Θέμα Ιδιότητα
 

09:45-10:00

Προσέλευση – Εγγραφές Παραλαβή φακέλων

 

Αίθουσα εκδηλώσεων Δημαρχείο Θέρμου
 

10:00-10:30

 

Καράνης Ευάγγελος

 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Μουσειοπαιδαγωγική Αναπληρωτής Υπεύθυνος ΚΠΕ Θέρμου
 

10:30-11:15

 

Μακραδήμα Λίνα

 

Ο Θέρμος από το χθες στο σήμερα

 

Αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας Λευκάδας.
 

11:15-12:00

 

Σαγώνας Γεώργιος

Παραδοσιακές μέθοδοι πρωτογενούς παραγωγής. Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός Πρόεδρος Εκπολιτιστικού Ομίλου Θέρμου
 

 

12:00-12:15

 

 

Διάλειμμα

Μετάβαση στον Αρχαιολογικό χώρο και στο

Αρχαιολογικό μουσείο Θέρμου

 

 
 

 

12:15-14:00

 

 

Μακραδήμα Λίνα

 

Βιωματικές δράσεις και ξενάγηση στον Αρχαιολογικό χώρο και στο

Αρχαιολογικό μουσείο Θέρμου

 

Αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας Λευκάδας.
14:00-14:30 Ερωτήσεις-συζήτηση
 

14:30-15:00

Αξιολόγηση της ημερίδας Παραλαβή βεβαιώσεων